Boskalis en Smit kondigen fusie aan

12 november 2009
Boskalis en Smit kondigen fusie aan

PAPENDRECHT - Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en Smit Internationale N.V. (Smit) hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over het volledig samengaan van beide bedrijven, waarbij alle activiteiten van Smit zullen worden voortgezet in de gecombineerde onderneming (de Groep). Boskalis en Smit beogen de transactie tot stand te brengen middels een openbaar bod van EUR 60 in contanten uit te brengen door Boskalis op alle uitstaande aandelen Smit (het Bod).
 
Door het samengaan zal een maritieme dienstverlener van wereldformaat ontstaan, met een uitstekend platform voor verdere groei. Boskalis en Smit hebben afgesproken dat de huidige business plannen het uitgangspunt zijn voor de verdere uitbouw van de Groep en dat alle bestaande activiteiten de benodigde ruimte krijgen voor verdere groei en ontwikkeling.
 
Met het oog op de grote waarde van de reputatie en de merknaam zullen de activiteiten van Smit worden voorgezet onder de naam van Smit, opererend vanuit het huidige hoofdkantoor te Rotterdam.
 
De terminals activiteiten van Smit en de Boskalis-deelneming Lamnalco zullen worden geïntegreerd, waarmee de best gepositioneerde mondiale speler op het gebied van maritieme olie- en gas terminalactiviteiten ontstaat. Door de combinatie binnen de Groep met de Harbour Towage activiteiten kan geprofiteerd worden van belangrijke synergievoordelen op het gebied van uitwisseling, inkoop en bemanning van schepen.
 
Peter Berdowski, CEO Boskalis
"Ik ben zeer enthousiast over deze fusie. Door het samengaan van onze bedrijven ontstaat een Hollandse maritieme speler van wereldformaat. De fusie past uitstekend in onze strategie gericht op het versterken en uitbreiden van onze maritieme diensten. Ik zie forse synergiemogelijkheden tussen onze bedrijven, waarbij onze competenties en cultuur nauw aansluiten. Ik ondersteun de strategie van Smit, die prima samengaat met onze strategie en deze ook goed aanvult. De fusie biedt bovendien een uitstekend platform voor verdere groei en ontwikkeling van onze gezamenlijk activiteiten."
 
Ben Vree, CEO Smit
"Onze gesprekken en gedeelde visie hebben ook mij enthousiast gemaakt voor deze fusie. Wij zijn erg blij met de steun van Boskalis voor de strategie van Smit en haar vier divisies. Dit is een goede basis voor verdere ontwikkeling van de gezamenlijke activiteiten. Er zijn goede afspraken gemaakt over het behoud van de identiteit en de strategie van Smit, die de continuïteit van de activiteiten van Smit waarborgen. Deze fusie biedt een uitstekende opportunity voor Smit."
 
Boskalis en Smit zijn van mening dat de voorgenomen fusie in het belang is van beide bedrijven. De strategische rationale van de transactie wordt ondersteund door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van zowel Boskalis als Smit. Vanwege het korte tijdsbestek sinds het begin van de gesprekken zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Smit zich in een later stadium uitlaten over de hoogte van het voorgenomen Bod. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zullen de waardering van Smit nader bekijken in het licht van de gegeven omstandigheden. Ter ondersteuning heeft de Raad van Commissarissen een financieel adviseur, RBS, ingeschakeld.
 
De grootaandeelhouders van Smit, Delta Lloyd Groep en Janivo, hebben reeds onherroepelijk toegezegd dat zij het voorgenomen bod ondersteunen en aanvaarden, onder gebruikelijke voorwaarden. Tezamen met het belang van Boskalis in Smit vertegenwoordigt dit circa 44% van alle uitstaande aandelen Smit.
 
Wegens het complementaire karakter van de fusie zullen de directe consequenties voor de werkgelegenheid beperkt zijn. Boskalis en Smit zullen zich inspannen gedwongen ontslagen te vermijden. Naar de toekomst toe zal het samengaan leiden tot een krachtigere onderneming met meer mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing van de medewerkers.
 
Ben Vree, CEO Smit zal lid worden van de Raad van Bestuur van de Groep. Ook op het niveau van de Raad van Commissarissen zal Smit worden vertegenwoordigd in de nieuwe combinatie. In haar nieuwe samenstelling zal de Raad van Commissarissen mede toezien op de waarborging van de afspraken ten aanzien van de verdere groei en ontwikkeling van de Groep en haar activiteiten.
 
Boskalis en Smit streven ernaar op korte termijn een fusieovereenkomst te ondertekenen en om zo spoedig mogelijk alle noodzakelijke goedkeuringen en verklaringen van toezichthouders en mededingingsautoriteiten te verkrijgen alsmede de advies- en de consultatieprocedures met de betrokken ondernemingsraden en vakverenigingen te voeren en af te ronden, alvorens het Bod officieel uit te brengen. De definitieve afronding van de transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2010 plaatsvinden. Deze afronding is onder voorwaarde van de vervulling van een aantal gebruikelijke condities (waaronder mededingingsrechtelijke goedkeuring en afronding van genoemde advies- en consultatieprocedures).
 
De beoogde financieringstructuur van de Groep zal onverminderd sterk blijven. De financiering van het Bod zal bestaan uit een combinatie van senior debt en circa € 300 miljoen aan equity / junior debt. Naar verwachting zal als onderdeel van de financiering voor € 200 miljoen nieuwe aandelen Boskalis worden uitgegeven. HAL Investments heeft, als grootaandeelhouder in Boskalis, aangegeven in een dergelijke emissie te zullen deelnemen.
 
Profiel:
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers.

Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme infrastructuur sector voorkomende diensten. Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft inclusief haar aandeel in partnerships circa 10.000 medewerkers in dienst.

SMIT heeft een traditie van bijna 170 jaar dienstverlening in de maritieme sector. Met de combinatie van kennis, ervaring en adequaat materieel heeft SMIT een uitstekende reputatie opgebouwd in de bijna 50 locaties in de wereld waar SMIT actief is. De wereldwijde dienstverlening van SMIT richt zich voornamelijk op rederijen, producenten in de olie - en LNG industrie, (offshore) constructiebedrijven, verzekeraars, overheden en scheepswerven. SMIT conformeert zich aan de hoogste standaarden op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Milieu & Kwaliteit.

De diensten van SMIT zijn ondergebracht in vier Divisies:

Harbour Towage: havensleepdiensten en gerelateerde maritieme diensten.
Terminals: sleepdiensten en aanverwante maritieme en management diensten aan offshore en onshore terminals.
Salvage: berging, wrakopruiming, milieuzorg en advisering.
Transport & Heavy Lift: chartering, pontonverhuur, zwaar transport, kust- en riviersleepvaart, zwaar hijswerk, uitvoering en ondersteuning van diverse maritieme projecten en duik- en ROV werkzaamheden.
 
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.