Woningbouw krimpt 30% komende jaren

23 september 2009

DRECHTSTEDEN - Regio - Door de economische crisis zal de nieuwbouw in de periode 2010-2012 met minstens 30 procent afnemen en de behoefte aan huurwoningen fors toenemen. In de Zuidvleugel van de Randstad wordt voor de periode na 2010 een tekort verwacht aan plannen voor woningen in de stadscentra, groene stedelijke wijken en landelijke gebieden.

Van de geplande woningbouw in de periode 2005-2009 wordt ruim tweederde gehaald. Positief punt is de stijging van het aandeel sociale woningen in de nieuwbouwproductie. Deze is gestegen van 17 procent in 2005 naar 23 procent in 2008. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de Monitor Wonen 2009 van de provincie Zuid-Holland.

Elk jaar worden Provinciale Staten geïnformeerd over woningbouwproductie in Zuid-Holland. In de Provinciale Woonvisie (2005) staat de benodigde woningbouwproductie tot 2015, zowel in aantallen als in gewenste kwaliteit, die nodig is om de (toekomstige) bewoners van Zuid-Holland te huisvesten. Mede op basis daarvan zijn tot 2010 afspraken gemaakt met de regio's en het rijk. Verwacht wordt circa 67 procent van de geplande woningen in Zuid-Holland te realiseren.

Dit is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Concreet betekent het een toename van de woningvoorraad met bijna 58.000 in plaats van de afgesproken 86.000 woningen. Het aandeel sociale woningbouw blijft in verschillende regio's achter bij de streefcijfers van de provincie. In de toekomst zal in sommige regio's extra inzet nodig zijn om voldoende sociale woningen in de totale nieuwbouwproductie te realiseren. Voorlopige cijfers over het eerste halfjaar van 2009 laten zien dat de ingezette stijging van het aandeel sociale woningen doorzet. De vooruitzichten die gemeenten op dit moment opgeven voor de periode 2010-2019 laten een vergelijkbaar beeld zien.

Door een toename van het aantal één persoonshuishoudens en de verslechterde inkomenspositie van huishoudens als gevolg van de crisis, verwacht de provincie dat er de komende jaren veel meer betaalbare huurwoningen nodig zijn. In de Zuidvleugel, het gebied in het zuidwesten van de Randstad, is een tekort aan plannen voor woningbouw in het centrum van de steden, groene stedelijke wijken en landelijke gebieden na 2010.
 
Bovendien sluiten de geplande woningen niet aan op de ambitie en afspraken binnen de Zuidvleugel om in de toekomst 80 procent van de nieuwe woningen binnen bestaand bebouwd gebied te realiseren. De provincie ziet met name rondom Stedenbaanstations mogelijkheden om meer te bouwen en centrumstedelijke woonmilieus te ontwikkelen.

Afspraken 2010-2019
Gezien de bouwperiode van woningen richt de provincie de aandacht vooral op de woningbouwopgave voor de periode na 2010. Het komende najaar zal Govert Veldhuijzen, gedeputeerde Wonen, met de regionale partners de voortgang van de woningbouwproductie bespreken en nieuwe afspraken maken voor de periode 2010-2019.
 
Ook het aandeel sociale woningbouw komt hierbij nadrukkelijk aan de orde. De provincie zal jaarlijks monitoren of de afgesproken prestaties zijn geleverd. Budgetten voor Stedelijke Vernieuwing (ISV) zullen ingezet worden om ook kwalitatief een slag te maken. In de provinciale structuurvisie, Visie op Zuid-Holland en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma zorgt de provincie dat de woningbouw ruimtelijk mogelijk wordt gemaakt.
 

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.