Wasko Kinderopvang kiest voor participatie in brede school

20 augustus 2009

PAPENDRECHT - Wasko, al 21 jaar de belangrijkste aanbieder van kinderopvang in de Alblasserwaard, heeft een nieuwe visie ontwikkeld. In het nieuwe beleid staan de talenten van kinderen centraal. Wasko wil daarnaast intensief samenwerken met de basisscholen in de regio. De nieuwe visie van Wasko kenmerkt zich door vier O’s, te weten: Opvang, Ontwikkeling, Ontspanning en Opvoeding. Het doel van deze onderverdeling is om samen met het onderwijs (de vijfde O) het welbevinden en de ontwikkeling van basisschoolkinderen te verbeteren. Wasko-directeur Ronald van Rooden licht toe: “Lokale en regionale spelers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om kinderen een veilige en stimulerende omgeving te bieden waarin zij kunnen opgroeien. Kinderen moeten volop kansen krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.”

Gedeeld belang
Omdat schoolbesturen tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van voor-, tussen- en naschoolse opvang groeien basisonderwijs en kinderopvang steeds meer naar elkaar toe. Volgens Van Rooden is de talentontwikkeling van ieder kind daarmee een gedeeld belang geworden. “Wij kiezen met Wasko heel nadrukkelijk voor de brede school als strategisch vervoermiddel. De brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar, ouders en buurt met de school als middelpunt. Het gaat om structurele samenwerking tussen de school en één of meer instellingen voor kinderopvang, welzijnswerk, jeugdzorg, cultuur en/of sport. Een belangrijke pijler van de brede school is het dagarrangement dat basisschool, buitenschoolse opvang en andere welzijns- of vrijetijdsorganisaties samen verzorgen voor alle kinderen van een school of wijk. We zijn ervan overtuigd dat wij kinderen en ouders door samenwerking met (lokale) organisaties een rijker aanbod kunnen bieden. Dit vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen en verbetert de opvangmogelijkheden.”

Regionale aanbieder
De brede school en de doorgaande leerlijn zijn ook belangrijk voor de opvang van kinderen van nul tot vier jaar en het peuterspeelzaalwerk. Van Rooden: “De doorgaande lijn van peuterspeelzaal naar basisschool en dagopvang biedt extra waarde voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden. Met tien peuterspeelzalen in de Alblasserwaard spelen we met Wasko daarom actief in op deze ontwikkeling.” Vanuit de gedachte van nabijheid en verbondenheid met de lokale samenleving wil Wasko bijdragen aan het maatschappelijke voorzieningenniveau in de Alblasserwaard en daarmee aan een prettig leefklimaat in deze regio. “Onze focus ligt op de Alblasserwaard”, benadrukt Van Rooden. “Hier liggen onze wortels en hier zit ons netwerk. Wij kunnen onze nieuwe ambities alleen waarmaken door dicht bij onze doelgroep te blijven. Vandaar onze bewuste keuze om een regionale speler te blijven.” Wasko is een maatschappelijke organisatie van kinderdagverblijven, tussenschoolse opvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen in de Alblasserwaard. Circa 340 medewerkers zorgen voor pedagogisch verantwoorde opvang volgens de HKZ-norm. Wasko biedt dagelijks opvang aan meer dan 3.000 kinderen van nul tot dertien jaar.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.