Milieu in de Drechtsteden

31 juli 2008
Milieu in de Drechtsteden

DRECHTSTEDEN - De Drechtsteden werken samen aan de verbetering van de leefomgeving. Zij willen bestaande milieuproblemen oplossen en voldoen aan gestelde normen. Met slim beleid proberen zij toekomstige problemen te voorkomen en zorgen zij ervoor dat milieuaspecten in een vroeg stadium bij het ruimtelijk en economisch beleid worden betrokken. De aanpak van de regio staat beschreven in het rapport “Milieu in de Drechtsteden 2007”, dat onlangs is verschenen.

Wat houdt “Milieu in de Drechtsteden 2007” in?
Milieu in de Drechtsteden laat zien dat de Drechtsteden op veel terreinen aan verbetering werken. Het gaat daarbij om de luchtkwaliteit, het vervoer van gevaarlijke stoffen, geluidsoverlast, bodemverontreiniging, energiebesparing, en het realiseren van voldoende ruimte voor onderling verbonden en kwalitatief hoogwaardig groen en water. Milieu in de Drechtsteden geeft een overzicht van de milieuproblemen, waarbij per terrein wordt aangegeven welk beleid de Drechtsteden uitvoeren om deze problemen te verminderen en de kwaliteit van het milieu te verbeteren.

Aandacht voor uitvoering
Zo is er al veel bereikt bij het ontwikkelen van groene gebieden en verbindingen. Een groot deel van de in 2000 geselecteerde projecten is afgerond. Een aantal projecten, zoals Crezeepolder, Ecologische verbindingszone Volgerlanden, Waalbos, Develbos en herstel oude loop Devel zijn in uitvoering. Het nieuwe uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk (nu nog in concept) blijft echter vragen om inspanning tot en met 2013.
De luchtkwaliteit in de Drechtsteden laat nog wat te wensen over. In 2007 zijn in de Drechtsteden maatregelen getroffen ter bevordering van de doorstroming van het verkeer. Het Regionaal Programma Luchtkwaliteit 2006-2015 laat zien wat er in de komende jaren nog gedaan moet worden om de gestelde norm voor stikstofdioxide in 2015 te halen.

Aandacht voor innovatie
In 2008 verwachten de Drechtsteden een besluit te nemen over de aanleg van walstroomvoorzieningen. Ook worden de voorbereidingen getroffen voor het aanbieden van aardgas als alternatieve brandstof. De regio stimuleert bovendien het gebruik van restwarmte. In 2008 zal aan de gemeenten een aanpak worden voorgelegd om in de toekomst te komen tot benutting van restwarmte.

Opmaat naar 2009
Milieu in de Drechtsteden is toegespitst op het rapporteren over de regionale (Drechtstedelijke) milieu-inspanningen en de effecten daarvan. De milieukwaliteit in de Drechtsteden wordt beschreven aan de hand van indicatoren. Voor water, groen en energie worden deze nog ontwikkeld. Het rapport vormt een opmaat naar de Milieumonitor 2008 en naar het milieujaarverslag 2008, dat in 2009 voor het eerst wordt uitgebracht.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.