Sociale Dienst Drechtsteden licht professionals voor over schuldhulpverlening

26 september 2007
Sociale Dienst Drechtsteden licht professionals voor over schuldhulpverlening

PAPENDRECHT -Op maandag 24 september heeft de Sociale Dienst Drechtsteden in muziekcentrum BeneVia een voorlichting gegeven aan professionals die met doelgroepen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) werken. De OGGZ-doelgroep bestaat uit mensen met problemen op het gebied van psychiatrie, verslavingszorg, dak- en thuisloosheid, ernstige psychosociale stoornissen. Deze problemen komen vaak tegelijk voor. Een preventiemedewerker van de Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) van de Sociale Dienst Drechtsteden verzorgde een presentatie over hun werkzaamheden en de uitvoering van schuldregelingstrajecten.

Centrumgemeente Dordrecht heeft de Sociale Dienst Drechtsteden gevraagd om voor professionals in de hele regio Zuid-Holland Zuid een voorlichting te verzorgen. Deze voorlichting ging over de randvoorwaarden en procedures in de schuldhulpverlening. De belangstelling was zo groot dat er van een vergaderruimte in het Stadskantoor uitgeweken moest worden naar BeneVia. Wethouder J.W. Spigt (Sociale Zaken) opende de bijeenkomst en riep de 120 aanwezigen op om vooral ook de financiële mogelijkheden van de sociale zekerheid voor cliënten goed te benutten. Ook riep hij hen op meer vanuit de eigen organisatie in te zetten op begeleiding van cliënten bij budgetbeheer.

Voorlichting
Om een afname van het aantal burgers met problematische schulden te realiseren, zet de Sociale Dienst Drechtsteden meer in op preventiebeleid. Voorbeelden hiervan zijn het actiever benaderen van risicogroepen, het bieden van een integrale aanpak samen met partners en het bieden van tijdelijke ondersteuning met een educatief karakter. Minka van der Rhee, preventiemedewerker bij de Sociale Dienst Drechtsteden, vertelde op welke manier de afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling van de Sociale Dienst Drechtsteden mensen met (dreigende) schulden ondersteunt bij het oplossen hiervan. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft met Eneco een convenant getekend. Eneco heeft zich bereid getoond om mee te werken aan een minnelijk schuldregelingstraject. Een convenant met Woonbron is in voorbereiding waarin afspraken staan over vroegtijdig signaleren van betalingsachterstanden. Dit convenant wordt een pilot. De andere aanwezige woningbouwcoöperaties gaven aan hier graag bij aan te sluiten. De meeste coöperaties werken al met een snelle interventie bij huurachterstand.

Discussie
De discussie ging vooral over de strenge eisen die gesteld worden aan mensen die vaak niet in staat zijn aan de eisen te voldoen. “In het belang van de rechtszekerheid van cliënten en schuldeisers, zijn heldere regels noodzakelijk. Toch is er, waar nodig, nog ruimte voor maatwerk”, aldus Minka van der Rhee. De vragen gingen veel over wie welke rol heeft en hoe de (preventieve) budgetbegeleiding gefinancierd wordt. Er werd speciaal aandacht gevraagd voor de gevolgen van schulden voor opgroeiende kinderen én voor jonge studenten met kinderen die moeilijk rondkomen. Schuldhulpverlening is voor hen niet mogelijk omdat zij studiefinanciering ontvangen. Er werd ook aandacht gevraagd voor structurele budgetbegeleiding voor sociaal zwakkeren, nadat zij een schuldentraject hebben doorlopen. De behoefte aan meer samenwerking en onderlinge afstemming was duidelijk aanwezig. “Ik vind dit een nuttige bijeenkomst, maar hoop dat er ook écht wat gedaan wordt met de signalen en dat er een vervolg komt”, aldus één van de toehoorders.

Achtergrond
De Sociale Dienst Drechtsteden is het centrale meldpunt voor alle inwoners van de Drechtsteden, die schulden hebben of in grote financiële problemen dreigen te raken. De Sociale Dienst Drechtsteden wil het tijdig signaleren als schulden een belemmering zijn op weg naar werk. Schuldbemiddeling en budgetadvies worden daarom waar mogelijk gekoppeld aan een re-integratietraject naar werk. Hierdoor neemt de kans op slagen van een schuldregelingstraject toe. In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden werken de zorgnetwerken nauw samen met de regionale Sociale Dienst Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.