Vergaande samenwerking brandweerkorpsen Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht

24 mei 2007

DRECHTSTEDEN - De gemeentebesturen van Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht hebben besloten tot vergaande samenwerking van hun brandweerkorpsen. Deze samenwerking moet fasegewijs leiden tot één gezamenlijke organisatie voor brandweer en rampenbestrijding voor de drie gemeenten. Als trekker van dit proces wordt een kwartiermaker en beoogd algemeen commandant aangesteld.

Regionale en lokale ontwikkelingen
De behoefte tot samenwerking komt enerzijds voort uit de landelijke en regionale ontwikkelingen tot Veiligheidsregio’s. Maar ook vanuit de noodzaak om organisatieontwikkelingen in de lokale brandweerzorg en de daaraan verbonden kwaliteitseisen tijdig en tegen acceptabele kosten te implementeren. De brandweerzorg is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het besef dat de gemeenten afzonderlijk deze ontwikkelingen en daaraan verbonden kosten de komende jaren doelmatig en financieel verantwoord  kunnen blijven organiseren, is ook een reden om te besluiten tot deze vergaande samenwerking.

Voorwaarde voor de samenwerking is dat de brandweerzorg maatschappelijk verankerd blijft op lokaal niveau en de lokale posten en de vrijwilligers ook lokaal gehandhaafd blijven. De korpsen behouden tevens hun lokale commandant voor de operationele taken en dagelijkse leiding.

Plan van aanpak
Voor de samenwerking van de brandweerkorpsen van Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht is een Plan van Aanpak opgesteld. Het streven is om de eerste stap van de samenwerking dit jaar vorm te geven. De volgende stappen, de ‘bouwfase’ en de ‘opleveringsfase’, volgen in 2008 met een uitloop naar 2009. De algemene inschatting is dat het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s pas in 2009 in de regio geëffectueerd wordt, waardoor de periode tot 2009 gebruikt kan worden om te komen tot een substantiële verbetering van de kwaliteit, doelmatigheid en efficiency van de drie brandweerorganisaties om hen gezamenlijk sterk te positioneren in de toekomstige Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Brandweer Drechtsteden-Noord
De door schaalvergroting verkregen organisatie, met als werktitel “Brandweer Drechtsteden-Noord”, maakt deel uit van de regionale brandweer Zuid-Holland Zuid en krijgt een verzorgingsgebied van 35 km2 met meer dan 75.000 inwoners. Er is een vacature opengesteld voor kwartiermaker en algemeen commandant die het samenwerkingsproces tussen de drie korpsen moet trekken.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.