Grote schoonmaak wijken Papendrecht met actie 'Een fris begin'

23 april 2007
Grote schoonmaak wijken Papendrecht met actie 'Een fris begin'

   

PAPENDRECHT, 23 april 2007 - De actie ‘Een Fris Begin’ is ten einde, Papendrecht ligt er fris en brandschoon bij. De jaarlijkse actie is een initiatief van de gemeente, maar werd vooral een succes dankzij de enthousiaste medewerking van wijkplatforms, honderden leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs, Drechtwerk en Netwerk.

Laatstgenoemde organisatie verzorgde het transport van het verzamelde (zwerf-)afval en grofvuil uit de wijken, met behulp van grote-volume-containers en een begeleidende ‘Netwerker’. Daarnaast veegde Netwerk tijdens de schoonmaakactie de straten met een veegmachine en werd de speciale hondenpoepzuiger ingezet. Medewerkers van Drechtwerk maakten deel uit van de opruimploegen en verzorgden de catering. De gemeente Papendrecht en Drechtwerk legden in februari in een convenant afspraken vast over werkzaamheden die Drechtwerk voor de gemeente uitvoert. Papendrecht neemt met negen andere gemeenten deel aan de ‘gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden’ (Drechtwerk) om mensen die zijn aangewezen op de Wet sociale werk-voorziening op reguliere werkplekken in te zetten.

Als dank voor hun bijdrage aan ‘Een fris begin’, ontvingen de deelnemende basisscholen dezelfde dag een knikkerputje voor op het schoolplein van de gemeente. De leerlingen ontvingen een zakje knikkers, vrij snel kwam een kleine knikkerrage op diverse schoolpleinen op gang.

Wat heeft ‘Een Fris Begin’ nu opgeleverd, wie heeft wat waar opgehaald?

490 leerlingen van diverse basisscholen en 100 leerlingen uit het voortgezet onderwijs, ondersteund door bestuursleden van wijkplatforms, medewerkers van de gemeente (alle vier de wijkteams, binnen- én buitendienst van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer), Drechtwerk en Netwerk, haalden samen zo’n 150 volle vuilniszakken zwerfvuil op. De bijzonder opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente plukte 30 zwerffietsen van de straat. 7 Bewoners namen een afvalgrijper in bruikleen mee om hun eigen straat of buurt te ontdoen van zwerfafval. 12 Bewoners deden een melding bij de Fris-Begin-kraam; waar mogelijk werd de melding ter plekke afgehandeld.

Niet in cijfers uit te drukken, maar wel goed zichtbaar in de wijken: er is graffiti verwijderd, de poepzuiger heeft alle trottoirs poepvrij gemaakt, de zogenoemde ‘snoeproutes’ werden ontdaan van al het snoepafval, snoeiafval werd opgehaald bij mensen die dit van tevoren gemeld hadden en er is zowel met de bezem als machinaal extra geveegd.

Resultaten per wijk

Kraaihoek/Middenpolder (maandag 17 april)
Deelnemers: 150 leerlingen van de Anne Frankschool en hun leerkrachten, het gemeentelijk wijkteam Kraaihoek/Middenpolder. In deze wijk, op het Doctor J.F. Stockmannplein, gaf wethouder mevrouw M. Zaal het startsein voor de actie. Daarbij waren ook de burgemeester en de 3 andere wethouders aanwezig.

Westpolder/’t Eiland (dinsdag 18 april)
Deelnemers: 100 leerlingen van het Willem de Zwijger College en De Lage Waard verzamelden zich bij de kraam op het Erasmusplein. Zij hebben er, tot groot genoegen van omwonenden en supermarkt C1000, samen voor gezorgd dat de snoeproute niet meer als zodanig herkenbaar is. Als dank voor het opruimen ontvingen zij van C1000 een drankje en een snack. Het wijkteam Westpolder/’t Eiland plaatste langs de snoeproutes 4 extra afvalbakken.

Molenvliet/Wilgendonk (donderdag 20 april)
Bij de kraam aan het Molenveld kwamen 50 leerlingen van De Knotwilg, 260 leerlingen van de Prins Constantijnschool en nog eens 100 leerlingen van De Wielen opdagen. Zij grepen samen met het wijkteam Molenvliet/Wilgendonk en de andere aanwezigen grote hoeveelheden zwerfvuil bij elkaar. De kinderen waren maar wát blij met de knikkers die zij ontvingen en de knikkerputjes die op de schoolpleinen werden aangelegd.

Oostpolder/De Kooy (vrijdag 21 april)
In deze wijk meldden zich spontaan enkele bewoners bij de kraam op de parkeerplaats bij The Bridge om het wijkteam Oostpolder/De Kooy mee te helpen met opruimen, vooral in het sportpark Oostpolder. Opvallend is verder dat in deze wijk geen enkele zwerffiets is aangetroffen. In dit opzicht een voorbeeldige wijk dus!

Inwoners van Papendrecht die zich ergeren aan zwerfvuil, kunnen van de gemeente een afvalgrijper in bruikleen krijgen om hun eigen omgeving te schonen. Een afvalgrijper is aan te vragen via het meldpunt van de gemeente (telefonisch via 641 89 11).


Welkomstwoord door wethouder Maria Zaal.

De zakken en stokken worden uitgedeeld.

Ook Netwerk helpt mee.

Op schoonmaakpad in de wijk.

Het informatiepunt op het ds. Stockmanplein.

Ook graffiti wordt verwijderd.

Dinsdag 17 april: Jongeren van de Scholengemeenschap
de Willem krijgen uitleg.

De gehele "snoeproute" wordt door hen opgeruimd.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.