Vervanging verouderde kadernota lokaal onderwijsbeleid

10 augustus 2006

PAPENDRECHT - Het college van B&W heeft in haar vergadering van 8 augustus 2006 besloten de Gemeenteraad voor te stellen de kadernota onderwijsbeleid 2006-2010 vast te stellen. Deze nota vervangt de in 1999 vastgestelde, inmiddels verouderde, kadernota lokaal onderwijsbeleid. Alle schoolbesturen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de nieuwe kadernota onderwijsbeleid.

In de kadernota 2006-2010 wordt gekeken naar de rol die de gemeente de komende jaren kan en moet spelen. Er is een ontwikkeling gaande van het overdragen van verantwoordelijkheden van gemeenten naar de schoolbesturen. In de nieuwe kadernota staan de uitgangspunten van de gemeente voor de periode 2006-2010.

Deze uitgangspunten zijn gericht op handhaving en zo mogelijk verbetering van het huidige onderwijsniveau. Doelstelling is dat elke schoolverlater het onderwijs verlaat met ten minste een op zijn/haar mogelijkheden aansluitende startkwalificatie. Voorts wil de gemeente dat onderwijsvoorzieningen goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Zij streeft er naar om per wijk één schoolvoorziening voor zowel openbaar basis- als bijzonder basisonderwijs in stand te houden. Scholen moeten dusdanig worden ingericht, dat zowel onderwijskundige als maatschappelijke ontwikkelingen daarin een plaats kunnen krijgen. Voor zichzelf ziet de gemeente hierbij vooral een stimulerende regierol weggelegd. Dat betekent dat ze signaleert en partners bij elkaar brengt en daarnaast zo mogelijk faciliteert. Schoolbesturen en andere maatschappelijke instellingen nemen hierbij hun eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is dat waar mogelijk wordt samengewerkt om krachten en kennis zowel lokaal als regionaal te bundelen.

De gemeente trekt zich hierbij nadrukkelijk terug op de regietaak: ze wil de schoolbesturen graag faciliteren en ondersteunen, maar de expertise over de dagelijkse gang van zaken aan de schoolbesturen laten. Het uitgangspunt is wederzijds respect en waardering voor elkaars positie.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.