Vaststellen voorjaarsnota 2006

13 juni 2006

PAPENDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor de voorjaarsnota 2006 vast te stellen. De voorjaarsnota vormt de voorbereiding op de begroting van het volgende jaar en bevat de ambities van het college voor het komende jaar. Het college kiest bewust voor een realistisch programma van één jaar om in te kunnen spelen op veranderingen in de samenleving. ‘Wij kiezen voor “gewoon, gewoon” en niet voor ambities die wij niet waar kunnen maken’, aldus het college. Er komt daarom geen statisch collegeprogramma dat de ambities voor vier jaar vastlegt. De raad buigt zich in de raadsvergadering van 22 juni over de voorjaarsnota.

In Papendrecht is het goed wonen. Dat moet vooral zo blijven. Daarom wordt nog dit jaar gestart met opknappen van park Noordhoekse Wiel en starten de voorbereidingen voor het Oostpolderpark. Het college wil hierover via een informele ‘walk in the park’ met de parkbezoekers in gesprek. Verder moet dit jaar een voorstel klaar zijn voor een nieuw te bouwen theater. Het voorstel wordt in 2007 via een volksraadpleging aan alle inwoners voorgelegd. Het college wil dit jaar verder besluiten over eventuele nieuwbouw van het zwembad en behoud van sporthallen De Laaght en De Donck. In 2007 volgt aanbesteding van deze voorzieningen. Op het gebied van onderwijs staat in 2006 verzelfstandiging van het Willem de Zwijgercollege op de agenda.

Resultaten van wijkgericht werken wil het college nadrukkelijker zichtbaar maken, ondersteuning van wijkplatforms wordt verbeterd. De bedoeling is verder de grote schoonmaakactie van het begin van dit jaar in samenwerking met de wijkplatforms een vervolg te geven. In 2007 wordt het wijkgericht werken geëvalueerd. Het college wil achterstanden in de samenleving wegwerken door zorgzaam op te treden. Daarom stelt zij in 2006 een actieplan armoedebeleid op. Vanaf volgend jaar wordt dit beleid uitgevoerd.

Overbodige regels moeten worden geschrapt; de samenleving staat centraal. Lasten voor bedrijven en inwoners moeten verminderd worden. Het college vraagt Papendrechtse ondernemers, inwoners en instellingen daarom welke regels en regelingen zij ervaren als overbodige regelzucht. Eind 2006 verwacht het college eerste resultaten te kunnen presenteren.

Burgemeester en wethouders willen nadrukkelijk op zoek gaan naar onderwerpen die leven in Papendrecht. Bestuur en organisatie zijn er voor de samenleving, niet omgekeerd. Met elkaar praten is daarbij van groot belang. Dat kan op vele manieren. Een voorbeeld daarvan is de kennismakingsavond ‘Op de koffie bij burgemeester en wethouders’.

Het college verwacht 2006 met een voordelig saldo van 170.500 euro af te sluiten. Ook 2007 laat een positief resultaat zien. Mede door tegenvallende uitkeringen van de rijksoverheid zijn de verwachte resultaten van 2008 tot en met 2010 nu nadelig. Deze nadelige saldi kunnen echter grotendeels gedekt worden met de positieve resultaten van de jaren ervoor, waardoor er alleen in 2009 nog een overzienbaar incidenteel tekort resulteert.

De volledige tekst van de voorjaarsnota is te raadplegen op www.papendrecht.nl

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.