Extra raadsvergadering voor oplossen bestuurlijke crisis

25 januari 2006

PAPENDRECHT - Het voltallige college heeft zich op 18, 19 en 23 januari 2006 beraden over:
1. Het theaterbesluit van de gemeenteraad van 19 december 2005;
2. Het in aansluiting daarop door wethouder Vogel ingediende ontslag (brief d.d. 29 december 2005);
3. De daaruit voortvloeiende bestuurlijke situatie, die uniek is in ons land en onwenselijk geacht wordt.

In de afgelopen periode zijn onder aansturing van de burgemeester diverse instanties en externe adviseurs geconsulteerd om een oplossing te kunnen bereiken in deze unieke bestuurlijke situatie. Naast de eigen medewerkers zijn hier onder andere de VNG, de Provincie Zuid-Holland, het Ministerie van BZK en de Universiteit van Groningen bij betrokken geweest. Ook is de Commissaris van de Koningin Jan Franssen, als Rijksorgaan, formeel door de burgemeester ingelicht en is deze verzocht om bij te dragen aan een passende oplossing. Dit alles heeft een positieve bijdrage geleverd aan de in het college gevoerde discussies.

Het college heeft de raad het volgende voorgelegd:
Het theaterbesluit van de Raad van 19 december jl. is voor wethouder Vogel aanleiding geweest zijn ontslag in te dienen. In de periode daarna is duidelijk geworden dat er in de Raad onvoldoende draagvlak is om in de aldus ontstane vacature te voorzien door benoeming van een nieuwe wethouder. Als gevolg daarvan zou artikel 42, lid 2 Gemeentewet van toepassing moeten worden verklaard, met gevolg dat de burgemeester als enige met het bestuur van de gemeente is belast. Dit schaadt het aanzien van de gemeente Papendrecht.

Duidelijk is dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om uit deze impasse te komen. Het raadsbesluit van 19 december roept verschillende reacties op.
Er is op dit moment geen duidelijkheid over de feitelijke uitvoerbaarheid van het raadsbesluit. Hoewel in het college verschillend wordt aangekeken tegen de wenselijkheid van een onderzoek naar de uitvoerbaarheid, is er de collectieve opvatting dat de bestuurlijke continuïteit in het belang van de gemeente zwaarder weegt dan het thans op de spits drijven van politieke meningsverschillen.

Om die reden meent het college er verstandig aan te doen deze kwestie thans te laten rusten. Een nieuw college zal zich dan moeten zetten aan de uitvoering van het betreffende raadsbesluit, tenzij anders wordt overeengekomen.
De raad zal zich in deze lijn moeten vinden. Dan ontstaat er ruimte voor het college om in de huidige samenstelling voort te gaan tot dat na de verkiezingen een nieuw college zal worden gevormd. Het college doet een beroep op de raad zich op korte termijn hierover uit te spreken en rekenen op zijn medewerking.

In procedurele zin leidt dit het volgende voorstel:
In het vertrouwen dat de raad zich in deze benadering kan vinden, schrijft de voorzitter van de raad een extra openbare vergadering uit, op vrijdag 27 januari om 19:30 uur, teneinde de raad de gelegenheid te geven zich hierover – en in het verlengde daarvan over het intrekken van het ontslag door de heer A. Vogel – uit te spreken.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.