Waar of niet waar? wat wil het cda?

06 januari 2006

PAPENDRECHT - Na alle publicaties in de media over het indienen van het ontslag van wethouder Vogel, hecht het CDA eraan enkele feiten nog eens op een rij te zetten om allerlei misverstanden te voorkomen:

"De krantenartikelen rondom het aftreden van wethouder Vogel krijgen een grimmig en Privé-achtig karakter. Steeds minder wordt de zakelijke dialoog gezocht. Vooral door de VVD wordt fors op de man gespeeld en lopen fictie en werkelijkheid door elkaar. Wij betreuren deze houding. Die is onnodig en ook feitelijk niet terecht.

De feiten:
Op 11 april 2005 besluit de raad een amendement van PAB-CDA-VVD aan te nemen. Het betekent een doorbraak in een langslepende zaak. Het theater wordt aan het Bosch/Haven gebouwd als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:
1. het gebouw mag maximaal € 10.000.000 kosten
2. het exploitatietekort mag niet meer bedragen dan het huidige exploitatietekort voor De Willem en de bibliotheek gezamenlijk
3. het gebouw moet stedenbouwkundig passen in het dijklint van het Bosch en directe omgeving
4. als blijkt dat een investering van € 10.000.000 niet toereikend is, worden het balkon en de 2e zaal van het theater-cultuurhuis geschrapt en wordt de toneeltoren verlaagd

Voldoen de gepresenteerde varianten aan deze voorwaarden? Neen!
a. de investeringskosten liggen circa € 200.000 (bij bovengronds model) tot € 3.300.000 (bij verdiept model) hoger dan het afgesproken investeringsbedrag van € 10.000.000
b. de jaarlijkse exploitatiekosten bedragen respectievelijk € 358.000 en € 520.000 meer dan afgesproken
c. hoewel dit in het raadsbesluit is vastgelegd, zijn binnen het gebouw geen voorzieningen geschrapt om zodoende binnen het investeringsbedrag te blijven
d. de stedenbouwkundige inpassing van het theater aan het Bosch/Veerdam is onverantwoord.Te forse bebouwing, zelfs over de Pontonniersweg heen, met een torenflat van 20 woonlagen die het intieme karakter van het Bosch geweld aandoet.
Kortom, de bouw van een theater aan de Haven voldoet op geen enkele wijze aan wat de raad op 11 april 2005 zelf heeft bepaald.

Ook wij hadden het liever anders gezien. Het CDA staat immers voor de bouw van een theater en wil het succes van de huidige De Willem graag overeind houden. Het gaat ons echter veel te ver om daarvoor, zonder onderzoek naar de financiële haalbaarheid, € 1.750.000 extra uit te trekken en het al forse exploitatietekort opnieuw met circa € 80.000 per jaar verder te laten oplopen.
Het CDA heeft de rug recht gehouden en zijn consequente lijn in deze zaak doorgezet.
Wij willen in de toekomst ook andere voorzieningen voor ons mooie dorp betaalbaar houden. Dat vraagt om een zorgvuldige financiële afweging, waarbij de lasten voor onze inwoners beperkt moeten blijven.

Het raadsbesluit van 19 december 2005
In het blad Het Kontakt van 3 januari 2006 suggereert wethouder De Looff dat hij/het college van de raad ruimte heeft gekregen om uit te rekenen of die € 1.750.000 extra investering nog te dekken is. Hij zou in februari terugkomen met een rekensommetje!

Onzin! Het amendement van VVD, D’66, PAB en Groen Links is volstrekt helder. Het college heeft van deze partijen de opdracht gekregen om de bovengrondse variant te realiseren. Er bestaat absoluut geen (politieke) speelruimte om het plan alsnog af te blazen. Door dit te stellen zet De Looff de raad en onze inwoners op het verkeerde been.
Wethouder Vogel en de CDA-fractie hebben tijdens het raadsdebat van 19 december wel om die ruimte gevraagd, maar helaas niet gekregen.

Tenslotte
Wethouder Vogel heeft een eigen beslissing genomen. Hij wil als lid van het college niet verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van een raadsbesluit waarvan de financiële consequenties niet te overzien zijn. Zijn positie als toekomstig lijsttrekker heeft daar niets mee te maken. Ook is hij door onze fractie niet gestuurd. Het gaat hem om een puur zakelijke afweging. De heer Vogel heeft ook nooit, zoals de fractievoorzitter van de VVD suggereert, binnen het college ingestemd met een plan dat € 13.000.000 kost. Het college – en dus ook wethouder Vogel – heeft geen keus gemaakt voor de bovengrondse of verdiepte variant. Het college heeft alleen twee varianten aan de raad gepresenteerd en de raad heeft uiteindelijk zelf een keus gemaakt. Een verkeerde keus, vinden wij.

Wij willen als CDA op een verantwoorde wijze omgaan met gemeenschapsgeld. Het CDA kiest daarom al jaren voor een sober en degelijk financieel beleid. Ook wij koesteren onze voorzieningen die we graag op peil willen houden. Maar er zijn grenzen. Met € 10.000.000 moet het mogelijk zijn een theater te bouwen met de charme van onze huidige De Willem."
Aldus het CDA Papendrecht.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.