Centrum van Papendrecht wordt blauwe zone

23 november 2005

PAPENDRECHT - Medio 2007 moeten autobezoekers in het gehele centrum van Papendrecht met een blauwe parkeerschijf gaan parkeren na gereedkomen van de twee centrumparkeergarages. Nu geldt in het centrum nog een beperkt blauwe zone gebied. Het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht heeft besloten deze vorm van parkeerregulering te behouden om het parkeren in het toekomstige nieuwe centrum in goede banen te leiden.

In combinatie met de blauwe zones in het gehele centrum voert de gemeente een ontheffingenbeleid voor belanghebbenden in en komen er aanvullende verkeersmaatregelen. Samen met de stichting Veiligheid en Toezicht gaat de gemeente daarop adequaat handhaven met extra aandacht voor de drukste momenten. Het besluit is vooralsnog voor de periode van één jaar van kracht. Gedurende dat jaar wil het college ervaringgegevens verzamelen, aannames toetsen en inzicht verkrijgen in de financiële effecten. Na een jaar beoordeelt het college op basis van de verzamelde gegevens of deze vorm van parkeerregulering gehandhaafd blijft.

Het afgelopen jaar zijn verschillende vormen van parkeerregulering onderzocht. Daarbij is uitvoerig met diverse belanghebbenden over de voor- en nadelen gesproken. Het externe adviesbureau XTNT heeft dit onderzoek in opdracht van de gemeente uitgevoerd. Uit het onderzoek kwam invoering van betaald (straat)parkeren in Papendrecht als meest optimale en flexibele oplossing van parkeerregulering naar voren, mits de (veronderstelde) nadelen van dit systeem opgeheven of geminimaliseerd worden en mits een gebruikersvriendelijke invoering plaatsvindt. Uit het onderzoek komt parkeerregulering via blauwe zones als suboptimale oplossing naar voren omdat er geen opbrengsten staan tegen over de kosten die gemaakt moeten worden. Het college kiest voor deze vorm als oplossing voor parkeerregulering. Het college wil op basis van een evaluatieperiode van één jaar eerst bezien of invoering van een blauwe zone afdoende is.

Het college wil de drempel tot het gebruik van de parkeergarage zo laag mogelijk houden en stelt daarom aan de raad voor om een maximum tarief van circa € 0, 50 cent per uur te hanteren. Dit tarief zit ruim onder het gemiddelde tarief zoals dat in de regio wordt gehanteerd.

In de gemeentebegroting is een voorziening opgenomen van € 900.000,- op jaarbasis. De extra exploitatiekosten voor het hebben van een blauwe zone voor het hele centrumgebied zijn met de huidige cijfers tussen de € 100.000,- en € 200.000,- op jaarbasis.

Medio 2006 legt het college een nadere uitwerking van dit besluit en daarbij behorende maatregelingen aan de raad voor.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.