College Papendrecht bestaat resterende raadsperiode uit drie personen

10 november 2005

PAPENDRECHT - Tijdens zijn vergadering van donderdag 10 november heeft de gemeenteraad besloten gedurende de resterende termijn van de huidige raadsperiode het aantal wethouders van drie naar twee te verminderen. Dit naar aanleiding van het definitieve ontslag van wethouder A. Stremler. Voormalig wethouder Stremler diende op 10 oktober zijn ontslag in. Het ontslag is 10 november 2005 definitief geworden, conform artikel 43, lid 2 van de gemeentewet - ’Het ontslag gaat in met ingang van de dag, gelegen een maand na de dag waarop hij zijn ontslag heeft genomen of zoveel eerder als zijn opvolger de benoeming heeft aangenomen.’ Op grond van de gemeentewet is het aan de raad om het aantal wethouders zogewenst te verminderen na ontslag van een wethouder.

Het college is voornemens in de vergadering van aanstaande dinsdag 15 november de opengevallen portefeuilles van voormalig wethouder Stremler als volgt te verdelen: wethouder Vogel krijgt de portefeuilles volkshuisvesting en milieu toebedeeld en wethouder De Looff de portefeuille ruimtelijke ordening. De portefeuille van burgemeester De Bruin blijft ongewijzigd. Dit resulteert in onderstaande portefeuilleverdeling:

Burgemeester C.J.M. (Kees) de Bruin
Portefeuille: openbare orde en veiligheid, algemeen bestuur en communicatie, regionale samenwerking.
Hieronder vallen de volgende beleidsterreinen: openbare orde en veiligheid, algemeen bestuur en beleidscoördinatie, regionale samenwerking en externe contacten, coördinerend portefeuillehouder communicatie en representatie, coördinerend portefeuillehouder integrale veiligheid en handhaving, voortgezet onderwijs en publiekszaken.

Wethouder A. (André) Vogel (CDA)
Portefeuille: economische zaken, onderwijs, sociale zaken en werkgelegenheid, volkshuisvesting en milieu.
Hieronder vallen de volgende beleidsterreinen: economisch beleid, basisonderwijs, onderwijs, volwasseneneducatie, inkomensvoorzieningen, werkgelegenheidsinitiatieven, maatschappelijke begeleiding en advies, ouderen, kinderopvang, minderheidbeleid, voorzieningen gehandicapten, volksgezondheid en wijkgericht werken, sociale zaken en werkgelegenheid, afvalinzameling, milieu, energiebeleid, volkshuisvesting, riolering.

Wethouder mr. J.C. (Koos) de Looff (VVD)
Portefeuille: financiën, personeel en organisatie, sport, cultuur en recreatie, ruimtelijk beheer en verkeer, ruimtelijke ordening.
Hieronder vallen de volgende beleidsterreinen: monumentenzorg, wegen, straten en pleinen, verkeer, opbaar vervoer, openbaar water/havens, welzijn, cultuur, jeugd, toerisme, sport, groenvoorziening, recreatie, sociaal-cultureel werk, bibliotheek, media, subsidiebeleid, financiën en personeel en organisatie, ruimtelijke ordening, scenario 2030 Drechtsteden, coördinatie centrumontwikkeling, dijkverzwaring, stads- en dorpsvernieuwing, algemene begraafplaats, eigendommen en grondexploitatie.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.