Intentieverklaring waterplan Papendrecht ondertekend

12 april 2005
Intentieverklaring waterplan Papendrecht ondertekend

PAPENDRECHT - Burgemeester C.J.M. de Bruin en heemraad J. Bikker van het Waterschap Rivierenland bekrachtigden dinsdag 12 april 2005 in het gemeentehuis het belang van het Waterplan voor de gemeente Papendrecht met ondertekening van een intentieverklaring.

De samenwerking tussen waterschap Rivierenland en gemeente Papendrecht moet resulteren in een stedelijk waterplan met een ‘brede visie op het waterspectrum’: riolering, baggeren, peilbeheer, waterkwaliteit en bescherming tegen hoge rivierwaterstanden en afstemming van de ruimtelijke ordening zijn onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed.

Burgemeester De Bruin benadrukte bij de ondertekening dat alleen een plan kans van slagen heeft, waarbij geluisterd wordt naar de wensen van inwoners. In interactieve vorm wordt daarom samen met de bevolking bekeken of er voldoende watergangen als sloten en vijvers zijn om de te verwachten hoeveelheid water op te vangen. Verder wordt gekeken naar zaken als wateroverlast in woningen en komt aan de orde of voldoende speelvijvers en recreatieve watervoorzieningen voor bijvoorbeeld hengelaars aanwezig zijn.

J. Bikker van het Waterschap Rivierenland gaf aan dat dit de eerste officiële handeling voor een stedelijk waterplan in het Zuid-Hollandse deel van waterschap Rivierenland is, en ziet dit als een goede start voor een hernieuwde samenwerking tussen gemeente en waterschap. Eerder werd bijvoorbeeld samen gewerkt bij het opstellen van riolerings-, bagger- en dijkversterkingplannen en bij een project als Van Kraan tot Rivier.

In aansluiting op de ondertekening hield de klankbordgroep (met daarin de vertegenwoordiging van inwoners van de gemeente) haar tweede vergadering. Speciale aandacht werd geschonken aan de watergangen van Papendrecht. ‘Speerpunten’ die ter sprake kwamen waren onder meer ruimte voor waterberging, goede doorstroming en watergangen die ook zichtbaar zijn. Ook de mogelijkheden voor natuurvriendelijke oevers en waterberging kwamen aan de orde.

Een inventarisatie van de huidige toestand van het water in Papendrecht en een analyse van knelpunten - waarbij aandacht werd besteed aan de thema’s waterkwaliteit, beleving, natuur en recreatie, communicatie en wateroverlast – werden tijdens de bijeenkomst afgerond.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.