3 Colleges willen één sociale dienst

15 oktober 2004

PAPENDRECHT - De colleges van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht, Dordrecht en Zwijndrecht hebben het voornemen om gezamenlijk één intergemeentelijke sociale dienst te gaan vormen. Zij hebben daartoe vandaag een intentieverklaring ondertekend. In het voorjaar van 2005, als nader onderzoek is verricht, volgt een definitief besluit.


De wens om samen te gaan werken komt onder meer voort uit de snelheid waarmee ingespeeld moet worden op veranderende wetgeving, zoals de recente invoering van de Wet werk en bijstand en de ophanden zijnde Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor een goede samenwerking met partners in de regio (CWI’s, RIB’s of ROC) is het beter om de gemeentelijke krachten te bundelen. De verwachting is dat ook op kosten kan worden bespaard en de dienstverlening kan worden verbeterd.
Als in 2005 positief wordt besloten, kan de intergemeentelijke sociale dienst in juli 2006 een feit zijn. Zaken die de komende tijd worden uitgezocht zijn onder andere hoe de aansturing en de bestuurlijke betrokkenheid vanuit de drie gemeenten naar de ISD het beste kan worden ingericht, wat de financiële consequenties en risico’s zijn, wat de personele gevolgen zijn en welke rechtsvorm gegeven het publieke karakter van deze taak het meest wenselijk is.


De sociale diensten werken nu al samen. Voorbeelden zijn de sociale recherche en het ontwikkelde ‘work-first’-concept. Een werkwijze die erop gericht is om mensen met een bijstandsuitkering snel aan het werk te helpen.
De intentieverklaring is opgesteld door de stuurgroep ‘samenwerking sociale zaken’ die in opdracht van de drie colleges de meerwaarde van samenwerking op het terrein van sociale zaken heeft onderzocht.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.