Uitvoering collegeprogramma op schema

04 mei 2004

PAPENDRECHT - De jaarrekening 2003 van de gemeente Papendrecht laat een voordelig resultaat van € 279.000 zien. Het college van burgemeester & wethouders stelt voor dit positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de gemeente om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

Het positieve resultaat is een optelsom van verschillende mee- en tegenvallers in de gemeente. Zo heeft ondermeer de ontvangen rijksbijdrage voor de kinderopvang bijgedragen aan een positief resultaat, evenals de hoge bezoekersaantallen van zwembad de Hooght en de ontvangen bijdrage voor de opvang van vluchtelingen in het asielzoekerscentrum. De nadelige effecten op de jaarrekening wordt met name veroorzaakt doordat nieuwe regelgeving de gemeente dwingt de voorzieningen te herwaarderen.

Het jaarverslag laat zien dat de gemeente vrijwel alle voornemens heeft gerealiseerd die in de begroting 2003 zijn geformuleerd. Dit betekent ook dat de uitvoering en realisatie van het Collegeprogramma “Impulsen voor nieuw beleid” op schema ligt. Hieronder volgt een verkort overzicht.

Bouwen en wonen
Met de vernieuwing van het centrum is grote vooruitgang geboekt. Met het omleggen van de Veerweg, de realisatie van de watergang en de start van de bouw van het tijdelijke winkelcentrum zijn de nieuwe centrumplannen nu echt zichtbaar. De gemeente heeft veel energie gestoken in overleg met belanghebbenden over de centrumplannen. Ook onder de grond is het nodige gerealiseerd. Met de oplevering van de bergbezinkbassins is het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater op een goede wijze voor de toekomst gegarandeerd. Het nieuwe Vijverpark is 12 september officieel geopend.
Daarnaast zijn de reconstructies rondom winkelcentrum Westpolder, Kraaihoek-Noord en de Iepenzoom in 2003 afgerond of ingang gezet. Ten behoeve van een betere bescherming van bomen in Papendrecht is in 2003 de bomenverordening voorbereid. In 2003 is verder het telefonische meldpunt Leefbaarheid en Veiligheid geopend. Bij dit meldpunt kunnen inwoners onveilige situaties doorgeven aan de gemeente.

Jeugd, sport en cultuur
Nadat de raad in december 2002 had besloten dat er een nieuw theater in het centrum zou komen, volgde er in 2003 een flinke discussie over dit besluit. Uiteindelijk besloot de raad een interactief proces te starten over de nieuwbouw van een theater, waarbij samen met inwoners nieuwe varianten voor een theater uitgewerkt moeten worden. In 2003 is ook besloten tot een onderzoek naar de toekomst van de sportvoorzieningen in Papendrecht, waarbij sportverenigingen en andere belanghebbenden een nadrukkelijke rol krijgen. Nieuwbouw van een sporthal in de Oostpolder heeft in dit traject hoge prioriteit gekregen. Voor de jeugd was de opening van het skatepark naast Interval een doorslaand succes. Met de inrichting van 30-kilometer gebieden en het vaststellen van de kadernota’s jeugd en speelruimte heeft de jeugd in 2003 bijzondere belangstelling gehad.

Dienstverlening en organisatie
In 2003 hebben de klanten van de Gemeentewinkel de dienstverlening van de winkel met een 8,3 gewaardeerd. Dit is fors hoger dan vergelijkbare gemeenten. Het financiële meerjarenperspectief was voor de raad aanleiding om het college een bezuinigingopdracht mee te geven van 10% op de bedrijfsvoering.

Behandeling jaarrekening
Het college biedt de jaarrekening 2003 aan de raad aan. De raad behandelt de jaarrekening in de raadsvergadering van 27 mei.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.