Blijft de zorg betaalbaar?

09 maart 2004
Blijft de zorg betaalbaar?

PAPENDRECHT - Op de in “De Palm”gehouden discussieavond van de ChristenUnie Papendrecht zorgden de twee sprekers, te weten Dr. R. Seldenrijk van de Nederlandse Patiëntenvereniging en Mr. A. Rouvoet, fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie voor een boeiende avond met indringende vragen en een levendige discussie. De heer Seldenrijk typeerde de huidige zorg als “stopwatchzorg”. Er is grote vooruitgang geboekt op terreinen als immunologie, cardiologie e.a., maar het bereiken van hogere leeftijden is, zo is uit onderzoek gebleken, vooral toe te schrijven aan een betere hygiëne.

Schokkend is het gegeven dat medische fouten ongeveer 1,4 miljard Euro per jaar kosten (de zorg op zich kost éénzesde deel van het totale nationale budget). Zo ook het gegeven dat het overgrote deel van de medicijnen slechts bij 30% van de mensen aan het wordt verstrekt werkt. Volgens Seldenrijk is de eeuw van de infectieziekten ingetreden (vogelpest, SARS, etc.). Hij maakte zich daar grote zorgen over omdat we daar absoluut niet op zijn voorbereid.
De heer Rouvoet gaf aan dat men in de politiek al geruime tijd bezig is om het zorgstelsel te wijzigen. Echter: een kabinetsperiode is daarvoor te kort, zodat een volgend kabinet vaak weer opnieuw begint. De economische situatie is daarbij van grote invloed, evenals de vergrijzing. Bovendien is de care (verpleging en verzorging) in Nederland relatief erg duur. We zullen moeten beseffen dat op dit stelsel bezuinigd zal moeten worden, wil het betaalbaar blijven. Moeten bijvoorbeeld de hoog opgeschroefde eisen van de zorgvrager niet worden bijgesteld. Moet alles wat men wil uit dit stelsel worden betaald?

Echter, de pijn van de bezuiniging mag niet bij een bepaalde groep terechtkomen, vooral niet als dit de kwetsbare groep van chronisch zieken en gehandicapten is. Rouvoet benadrukte de eigen verantwoordelijkheid van het individu. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen die eigen verantwoordelijkheid en de solidariteit, tussen jong en oud, ziek en gezond, rijk en arm. Rouvoet pleitte voor een stelsel met ongeveer een kwart nominale premie (voor ieder gelijk) en voor driekwart een premie die inkomensafhankelijk is. Men zal ook selectiever te werk moeten gaan met het voorschrijven van medicijnen. In die zin is het “voorschrijfgedrag”van artsen wel te verbeteren. Ook wierp Rouvoet de vraag op of een ongezonde en risicovolle levensstijl niet van invloed moet zijn op de te betalen premie.
Allemaal vragen en stellingen die garant stonden voor een zeer levendige discussie op deze boeiende, interessante en goed bezochte avond.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.