Vogelwacht alblasserwaard tegen floriade op sophiapolder

01 maart 2004

PAPENDRECHT - De Natuur- en Vogelwacht ‘De Alblasserwaard’ (NVWA) is tegen de komst van de Floriade in 2012 in de Sophiapolder. Belangrijkste redenen zijn: de planning van een natuurgebied in deze polder en de aanwezigheid van de ecologische hoofdstructuur (EHS). De Sophiapolder is een belangrijk broedgebied voor de grutto, andere weidevogels en overwinteringsplaats voor ganzen. Een blijvende aantasting van het landschap , hoge kosten en de angst dat de kleine polder de hoeveelheid bezoekers nauwelijks kan verwerken, zijn andere bezwaren die de NVWA aanbrengt.

De Sophiapolder is een eiland in de rivier de Noord. Het gebied is 80 hectare groot en maakt deel uit van de door de rijksoverheid vastgestelde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dat houdt kortweg in dat de natuurgebieden in Nederland onderling met elkaar worden verbonden via stroken natuurgebied. De Sophiapolder maakt deel uit van die EHS, waar geen bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. Om de EHS ten volle te benutten moet het gebied behouden blijven als belangrijk vogelgebied. In het voorjaar nestelen tientallen grutto’s in de polder en in de winter overwinteren duizenden ganzen in het gebied.
Dit gehele Sofiapolder is in het streekplan Zuid-Holland Zuid van het jaar 2000 ingepland als natuurgebied. De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft schetsplannen gemaakt inzake de inrichting. De NVWA begrijpen dan ook niet, dat B&W Drechtsteden dit gebied als Floriadegebied willen aanwijzen.

Financieel onrendabel
Een ander belangrijk tegenargument van de NVWA is dat er al in de Randstad al Floriades zijn gehouden (Zoetermeer en Hoofddorp). De praktijk heeft geleerd dat de financiële resultaten van dergelijke grootschalige tuinbouwtentoonstellingen altijd uitkomen op een financieel tekort.
Daar komt bij dat het gebied na de Floriade nooit meer hetzelfde zal zijn. In Zoetermeer en Hoofddorp is een deel van de Floriade weliswaar afgebroken, maar blijvend is er een landschap met bewoning ontstaan . De NVWA vreest dat na de Floriade er definitieve bewoning zal plaatsvinden in de Sophiapolder. Het gebied is dan als natuurgebied, broedgebied voor weidevogels en overwinteringsgebied voor ganzen, alsmede EHS gebied verloren gegaan. De NVWA vindt koestert juist de natuur in de overvolle Randstad en is van mening dat ook kleinere natuurgebieden behouden moeten blijven.

Bereikbaarheid
Tijdens de tuinbouwtentoonstelling moeten de bezoekers, de verwachtingen zijn dat er 3 miljoen belangstellenden naar de polder komen, naar het eiland worden vervoerd met een boot of een nieuw te bouwen brug. De infrastructuur van de streek is niet ingericht op een grote toestroom van veel bezoekers uit Nederland en het buitenlandse toeristen. Het parkeren van de voertuigen zal plaatsvinden in polder Nieuwland. Deze polder is echter in 2012 volledig ingericht. De overheid zal flink moeten investeren om deze problemen op te lossen. Dan spreken wij nog niet over de bereikbaarheid van de andere ZAP locaties. Dit laatste is ongewenst, omdat de NVWA van mening is dat dan een verdere aantasting van het Groene Hart aan de orde komt.

Alternatieven
De NVWA vraagt zich af of de Floriade ook in Zuid-Holland moet staan. Landelijk gezien zijn er 14 alternatieven voor een dergelijke tuinbouwtentoonstelling. Op diverse plaatsen in Nederland is er (meer) ruimte en zijn er mogelijkheden een grootschalig groen evenement te houden. Op andere plaatsen is ook de infrastructuur beter ingericht. Indien de landelijke organisatie toch besluit om de Floriade naar Zuid-Holland te halen dan stelt de NVWA voor om deze elders te organiseren b.v. aan de zuidrand van Dordrecht en of de Hoekse Waard, waar grote percelen landbouwgrond aanwezig zijn.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.