Wonen en Recreatie boven de A15

21 juli 2003

PAPENDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders heeft een globale visie ontwikkeld voor het gebied ten noorden van de A15. Hierin geeft het college een beeld van de potenties van het gebied zonder dat sprake is van een wezenlijke aantasting van het Groene Hart. Het college is van mening dat het gebied ten noorden van de A15 zich uitstekend leent voor de ontwikkeling van het landschap met wonen en recreatie.

Allereerst omdat door de aanwezigheid van het Alblasserbos en de toevoeging van een aantal vrij recent nieuwgebouwde woningen langs de Matenasche Scheidkade ten noorden van de A15 een driehoekige ruimte ontstaat die zich afzondert van het poldergebied. Volgens het college is het interessant om te kijken hoe deze zone sterker aanwezig kan zijn in het landschap met meer beplanting en landschappelijke bebouwing. Het restgebied is dan geen rest meer, maar heeft een eigen karakter gekregen.

Daarnaast is het college van mening dat de kracht van het Groene Hart niet alleen ligt in behoud van weidegebied, maar ook in de collectieve verantwoordelijkheid. Aspecten als bebouwing en recreatie zullen nadrukkelijker een bijdrage moeten leveren aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied om het voor de toekomst veilig te stellen. Omdat de manier van ontwikkeling recht moet doen aan zowel landschap als recreatie zal de dichtheid van wonen zeer laag zijn, zal de recreatieve potentie moeten worden opgevoerd en zal de ecologie verder moeten worden ontwikkeld. Op deze wijze kan een landschap ontstaan met meer water, natuurlijke oevers en kleine bospercelen waartussen een incidentele bebouwing is te vinden. De structuur van het landschap wordt versterkt door de bestaande polderkavels als leidraad te nemen. In het polderland van voor de ruilverkavelingen waren veel oevers en paden ooit voorzien van houtsingels van els, es, wilg en populier. Juist deze soorten kunnen in een rijk scala aan beplantingsvormen opnieuw geïntroduceerd worden. De bebouwing zou zoveel mogelijk een typologie moeten krijgen die een samenspel vormt met het polderlandschap: bijvoorbeeld door woningen te ontwerpen met een terras aan het landschap is een grote tuin overbodig.

Naast de invulling speelt ook de dooradering een belangrijke rol. Niet alleen meer fietsen over de polderweggetjes maar ook over speciale fietspaden door het gebied is mogelijk, waardoor het gebied intensiever kan worden beleefd. De aanwezigheid van grote hoeveelheden water zal ook het gebruik van bootjes stimuleren.

Deze visie zal na de zomervakantie met de Provincie besproken worden. In het najaar kunnen inwoners van Papendrecht hun zienswijze voor o.a. dit gebied kenbaar maken, als een interactief proces met Papendrechters van start gaat om de structuurvisie voor geheel Papendrecht vorm te geven. Ook de behandeling in raadscommissie en gemeenteraad gaat nog plaats vinden. De uitwerking van de visie voor het gebied ten noorden van de A15 is dan ook een zaak voor de komende jaren, waarbij bovengenoemde visie een eerste globale aanzet is.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.