Voorbereidingsprocedure Tapperij Tijdloos

14 april 2003

PAPENDRECHT - Burgemeester en wethouders hebben besloten de concept-exploitatievergunning voor Tapperij Tijdloos, Stellingmolen 178, vier weken ter inzage te leggen. Dat betekent dat belanghebbenden gedurende die periode hun zienswijzen kunnen indienen. De exploitatievergunning bevat voorwaarden en zal voor onbepaalde tijd worden verleend. Verder organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden. Deze zogeheten openbare voorbereidingsprocedure is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. De uitkomst van de openbare voorbereidingsprocedure wegen burgemeester en wethouders mee bij het nemen van een definitief besluit.

In 2001 besloot het college een exploitatievergunning te verlenen voor de periode van één jaar. Na afloop van die periode moest een nieuwe vergunning worden aangevraagd; dat hebben de exploitanten van het horecabedrijf inmiddels gedaan. Uit gegevens van politie, milieudienst, wijkcoördinator en verkeersmedewerker van de gemeente blijkt dat het horecabedrijf tijdens de proefperiode geen ontoelaatbare nadelige invloed heeft gehad op de woon- en leefsituatie c.q. de openbare orde in de omgeving van het bedrijf. Weliswaar is er sprake van overlast, maar die is niet zodanig dat de vergunning als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening kan worden geweigerd.

Op expliciete instructie van het gemeentebestuur doen politie, milieudienst en bijzonder opsporingsambtenaar in ieder geval elke twee maanden verslag over de situatie in en rondom het horecabedrijf. Indien de omstandigheden ter plaatse daartoe aanleiding geven, zal handhavend worden opgetreden.

Het college erkent de parkeerproblematiek in de omgeving van Tijdloos. Zij hebben ingestemd met de aanleg van twaalf extra parkeerplaatsen langs de Wieklaan. Hiervoor wordt een aparte inspraakprocedure gevolgd. Vanwege de verkeersveiligheid worden langsparkeerplaatsen aangelegd. De gemeente heeft binnen de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan diverse oplossingsrichtingen onderzocht. Het Molenveld, dat weliswaar in de omgeving van Tijdloos ligt, viel af. Om uitbreiding van de parkeerruimte op deze locatie mogelijk te maken zou een aparte, tijdrovende procedure moeten worden gevolgd.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.