Instemming Structuurvisie Detailhandel & Horeca Drechtsteden

08 april 2003

PAPENDRECHT - Met het gezamenlijk Drechtstedenbeleid op het gebied van winkels en horeca in de regio, vastgelegd in de Structuurvisie Detailhandel & Horeca Drechtsteden, is door de Papendrechtse gemeenteraad in zijn vergadering van 1 april 2003 ingestemd.

Doel van de structuurvisie is het versterken van de concurrentiepositie van de regio ten opzichte van de omgeving en het bieden van een zo gevarieerd mogelijk pakket aan voorzieningen op het gebied van winkels en horeca voor de inwoners van de regio. De Drechtsteden hechten aan een verbetering van de winkel- en horecakwaliteit als onderdeel van een aantrekkelijk werk-, woon- en leefklimaat. Belangrijk uitgangspunt is het handhaven en verbeteren van de bestaande hoofdstructuur van de detailhandel in de Drechtsteden. De hoofdstructuur is op te vatten als een piramide, waarbij het centrum van Dordrecht de top vormt. De diverse wijk- en buurtwinkelcentra vormen de basis. Er is beperkt ruimte voor nieuwe concentraties.

De verzorgingsstructuur, zoals in de structuurvisie omschreven, komt in verkleinde schaal overeen met de verzorgingsstructuur in Papendrecht, te weten: hoofdwinkelcentrum De Meent, daaromheen wijkwinkelcentra en verspreid enkele buurtwinkelstrips (zoals bijvoorbeeld de Gerrit van Dalenstraat en het Erasmusplein). De Meent wordt in de structuurvisie gezien als een wijkwinkelcentrum binnen het grotere geheel 'Drechtsteden', waarbij het accent ligt op de functie boodschappen en efficiënt winkelen. De vergevorderde plannen rondom De Meent passen binnen de structuurvisie.

De Drechtsteden kennen grote waarde toe aan het handhaven en verbeteren van de bestaande structuur. Een belangrijke plaats wordt ingenomen door de wijk- en buurtwinkelcentra voor de aankoop van dagelijkse artikelen. De structuurvisie dient dan ook als kader bij de besluitvorming over de plannen voor de eventuele vestiging van een megasuper op de Oostpoort (het voormalige EZH-terrein). Het Papendrechtse college heeft zich reeds afgelopen najaar negatief uitgesproken over de mogelijke komst van een megasuper op Oostpoort, vanwege de te verwachten nadelige effecten voor de Papendrechtse (wijk)winkelcentra. De Drechtsteden willen het beleid met betrekking tot deze megasupers over twee jaar evalueren. Dan wordt bekeken of deze structuurvisie voldoende antwoord geeft op de dynamiek die zich in de markt voordoet.

De Drechtsteden hebben in vergelijking met Rotterdam en Breda een geringe omvang van de horeca. In de structuurvisie wordt op het gebied van de ontwikkeling van de horeca een belangrijke positie toebedeeld aan de Dordtse binnenstad. Voor de overige centra - waaronder de Meent - geldt een bevordering van winkelondersteunende horeca, passend bij de betreffende identiteit en profiel van dat centrum.

De Structuurvisie Detailhandel & Horeca Drechtsteden wordt voorgelegd aan de verschillende gemeenteraden. Na vaststelling dient de structuurvisie als toetsingskader voor het beoordelen van nieuwe initiatieven binnen de Drechtstedengemeenten.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.