Xie Je Zo open

17 maart 2003

PAPENDRECHT - Met ingang van vrijdag 14 maart 2003 is het horecabedrijf Xie Je Zo aan de Muilwijckstraat 2a/2b geopend voor publiek.

Bij een eerder voorgenomen opening waren niet alle vereiste vergunningen aangevraagd en was niet duidelijk of alle leidinggevenden aan de wettelijk gestelde eisen konden voldoen. Daarom hebben de burgemeester c.q. het college van burgemeester en wethouders op 26 februari jl. het bedrijf voor publiek gesloten, totdat voldoende bekend zou zijn of aan de gestelde eisen voldaan kon worden.

De rechter wees een verzoek om voorlopige voorziening van de exploitant af. Hij bepaalde daarbij dat op 14 maart a.s. aan de exploitant moet worden bericht of aan de eisen kan worden voldaan en de vereiste vergunningen in het vooruitzicht gesteld kunnen worden.

Het college en de burgemeester hebben de aanvragen voor een exploitatievergunning en een vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet in behandeling genomen en de antecedenten van de leidinggevenden onderzocht. Gebleken is dat alle leidinggevenden aan de gestelde eisen kunnen voldoen.

Op grond van geldende jurisprudentie zijn er geen redenen meer om het bedrijf gesloten te houden. De Drank- en Horecawetvergunning zal daarom binnenkort worden verleend. Het bevoegd gezag is daartoe verplicht. Als aan alle eisen die de wet stelt voldaan wordt, heeft het bevoegd gezag geen beleidsvrijheid om de vergunning op andere gronden te weigeren.

Daarnaast zal de gemeente een ontwerp-exploitatievergunning opstellen. Deze zal gedurende vier weken voor belanghebbenden ter inzage liggen (publicatie over de periode van ter inzagelegging volgt). Belanghebbenden kunnen daarover hun zienswijze/mening kenbaar maken. Tevens zal een informatieavond voor omwonenden worden belegd. Datum en tijdstip hiervan zullen later worden bekendgemaakt.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.