Populieren Industrieweg worden gerooid

24 januari 2003

PAPENDRECHT - Bij de aanpassing van de Industrieweg aan het gewijzigde, doorgaande karakter van de weg en aan de parkeerbehoefte van de sport- en industriële activiteiten worden de populieren in het talud tussen weg en sportvelden gerooid. In het nieuwe talud wordt beplanting teruggebracht.

Uitgangspunt bij het ontwerp van de Industrieweg was dat de populieren zouden blijven staan. Dit werd mede ingegeven door de discussies over de structuurvisie Slobbengors waarbij bleek dat de lokale bevolking en de gemeenteraad van Papendrecht zeer grote waarde toekennen aan behoud van het 'groen' op het Slobbengors. In het onderzoek naar de precieze uitvoering van de herstructurering is vervolgens aandacht besteed aan de positie en de staat van de bestaande rij imposante populieren onder aan het talud. Het oorspronkelijke uitgangspunt van handhaving werd in eerste instantie verwezenlijkt, maar in de tussentijd rezen twijfels over de vraag of handhaven van de populieren verantwoord was. Onderzoek van bureau Van Jaarsveld Van Scherpenzeel (januari 2001) toonde dat om veiligheidsredenen het vellen van de bomen - inmiddels tussen de 40 en 45 jaar oud, de gemiddelde leeftijd van de Canadese populier - de beste keuze was. Na de storm van 27 november 2002 adviseerde ook het bureau Boomverzorging de gemeente de bomen te vellen, terwijl voetbalvereniging Papendrecht ook haar bezorgdheid uitte over de veiligheid van passanten.

Volgens de planning wordt nu in februari 2003 - voordat het broedseizoen begint - de begroeiing langs de zuidzijde van de Industrieweg gerooid. Omdat tegelijkertijd ook de populieren worden geveld, is het visuele effect ingrijpend. Dit en het ontstaan van een (tijdelijke) kale vlakte had weliswaar voorkomen kunnen worden door bijvoorbeeld het leven van de bomen nog te rekken, maar daarmee blijft het risico bestaan van het afbreken van (zware) takken, en dus de kans op lichamelijk letsel en materiële schade. Ook de mogelijkheid tot het zogenaamde 'kandelaberen' (de zware takken op korte afstand van de stam afzagen zodat een soort 'totempaal' overblijft) is bekeken, maar brengt als nadelen mee dat de uitstraling van de populieren zonder bladerkroon zeer beperkt is en dat de levensduur niet of nauwelijks wordt verlengd (of zelfs wordt bekort). De keuze om alleen de gevaarlijke takken af te zagen - waarbij meer bladerkroon overblijft, het risico voor de omgeving wordt verminderd en de bomen nog 1 of 2 jaar kunnen blijven staan - heeft als nadelen dat het risico dat takken afbreken aanwezig blijft en dat de resterende takken door het extra zonlicht versneld zijtakken aanmaken en zo een verhoogd afbreukrisico gaan vormen.

Het college van B & W heeft daarom toch gekozen voor de optie de populieren met wortel en tak te verwijderen. Wel wordt één nieuwe rij populieren (of vergelijkbare grote en landschappelijke bomen) geplant aan de noordkant van het voetpad. Bij de nieuwe beplanting wordt rekening gehouden met de omvang: niet te groot i.v.m. het 'aanslaan' van de bomen en niet te klein i.v.m. het visuele effect. Met deze oplossing verdwijnt het gevaar voor de omgeving. Weliswaar toont het gebied dus tijdelijk zeer kaal, maar daar tegenover staat dat 'de visuele kwaliteit' van de nieuwe, aaneengesloten rij over enige tijd hoger is dan de huidige.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.