Behandeling financiële analyse Centrumplan Papendrecht

05 december 2002

PAPENDRECHT - Het college van B & W behandelde dinsdag 3 december de financiële analyse van het Centrumplan Papendrecht. De financiële analyse is een momentopname en geeft de verschillen weer tussen de financiële onderbouwing van het Masterplan (juli 2001) en de huidige stand van zaken (november 2002). Het is de bedoeling dat regelmatig een dergelijke actualisatie wordt gemaakt.

Het rapport maakt onderscheid tussen beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare posten. Daarbij zijn acties aangegeven om te komen tot vermindering van de extra kosten. Het college heeft opdracht gegeven de voorgestelde acties uit te voeren.

Op een aantal punten komt de Actualisatie 2002 hoger uit dan de onderbouwing van het Masterplan. De belangrijkste factoren zijn de verwerking van het door het college vastgestelde Concept-Beeldkwaliteitplan, de verwerking van de inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan en het vooroverleg met het Hoogheemraadschap over de waterberging.

De gemeente onderzoekt de komende maanden in welke mate de beïnvloedbare kosten kunnen worden teruggebracht en eventueel opbrengsten kunnen worden verhoogd. Elke drie maanden wordt vervolgens gerapporteerd aan het college en de Themacommissie Centrum. Maandag 9 december wordt de financiële analyse behandeld in de Themacommissie Centrum.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.