Resultaten Politiemonitor Bevolking 2001

22 juni 2001

REGIO - De inwoners uit de regio Zuid-Holland-Zuid voelen zich veiliger. Dit blijkt uit de resultaten van de landelijke Politiemonitor Bevolking 2001. Verder nemen de buurtproblemen af. Mensen voelen zich vaker slachtoffer zeker als het gaat om inbraken. De verklaring voor deze toename zit mogelijk in de stijging van poging inbraken. Dat het vaker blijft bij een poging is te danken aan genomen preventiemaatregelen in de regio.

Het percentage van mensen die zich vaak onveilig voelen nam af van 5,7% in 1999 naar 4,1% in 2001. Mensen die zich wel eens onveilig voelen is afgenomen van 29.1% in 1999 naar 27,0% in 2001. Landelijk gezien zit het korps beneden het gemiddelde. Deze percentages liggen in 2001 respectievelijk op 5,5% en 28,5%.

Als het gaat om buurtproblemen zoals vermogensdelicten, verkeersoverlast, verloedering en dreiging dan valt op dat dit regionaal afneemt. In vergelijking met de landelijke cijfers zit Zuid-Holland-Zuid ongeveer gelijk.

De stijging van het slachtofferschap met name op het gebied van (poging tot) inbraak gaat van 5,8 in 1999 naar 7,0 in 2001. Deze stijging is voor een deel te verklaring door de toename van het aantal pogingen tot inbraak. Dit klopt ook met het beeld dat de genomen preventiemaatregelen in de regio ook zijn toegenomen. Het indicatiecijfer stijgt van 5,8 in 1999 naar 6,0 in 2001.

Ook de autocriminaliteit en bedreigingen met geweld laten een stijging zien. Met betrekking tot bedreiging met geweld blijkt uit politiegegevens uit het district Alblasserwaard/Vijfheerenlanden over de eerste vier maanden van 2001 dat het voor ongeveer 40% van de gevallen gaat om relationele problemen. Een andere oorzaak voor de toename van de cijfers is de verharding van de jeugdcriminaliteit. Uit landelijke cijfers blijkt dat 11% van de daders verantwoordelijk is voor 60% van de criminaliteit. Er zal dus veel aandacht moeten zijn en komen voor recidive.

De politie in de regio heeft veel contact met burgers. Het cijfer ligt boven het landelijk gemiddelde. De tevredenheid over deze contacten loopt terug. Als het gaat om slachtoffers die in aanraking komen met de politie dan geven deze een hoog waarderingscijfer van 7,3. Dit blijkt uit de evaluatie van de regelgeving slachtofferzorg van maart 2001.

De productiviteit van de politie stijgt. Het aantal dossiers in Zuid-Holland-Zuid geeft een stijging aan in het jaar 2000 van 5.000 naar 5.200. Dat komt onder andere omdat veel gebiedsagenten betrokken zijn bij de opsporing. Dit werk betekent wel dat de politie voor de inwoners minder zichtbaar is. Dat blijkt ook uit de cijfers van de politiemonitor. De geënquêteerden waarderen de beschikbaarheid en zichtbaarheid iets minder goed dan in 1999. Landelijk liggen de cijfers ongeveer gelijk. Als het gaat om het optreden en functioneren van de politie dan is er een lichte daling te zien. Blijkbaar vinden burgers dat de politie minder tolerant moet optreden.

De Politiemonitor Bevolking 2001 is een onderzoek dat iedere twee jaar plaatsvindt. Een bureau enquêteert door het hele land en stelt vragen onder andere over onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen en slachtofferschap. In de regio Zuid-Holland-Zuid worden 1.200 mensen ondervraagd.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.