College stelt raad voor onderzoek te doen naar voorkeurslocaties voortgezet onderwijs

01 september 2020
College stelt raad voor onderzoek te doen naar voorkeurslocaties voortgezet onderwijs

PAPENDRECHT - In september buigt de raadscommissie Samenleving zich over het voorstel om twee voorkeurslocaties voor het voortgezet in Papendrecht nader te onderzoeken. Met dit voorstel volgt het college van B&W de routekaart die de gemeenteraad in december 2019 heeft vastgesteld, waarin staat dat stapsgewijs wordt besloten over toekomstige huisvesting voor het voortgezet onderwijs in Papendrecht.

Op 1 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het doen van onderzoek. Voor die tijd kunnen omwonenden en andere belangstellenden met hun vragen en ideeën terecht tijdens een van de inloopmomenten die op de CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College worden gehouden.

Stapsgewijze besluitvorming
In december 2019 heeft de gemeenteraad unaniem de visie op huisvesting van het voortgezet onderwijs vastgesteld. De kern van deze visie is dat de gemeente de kwaliteit en continuïteit van het onderwijsaanbod in Papendrecht willen waarborgen. Dit gebeurt door frisse, energiezuinige schoolgebouwen te realiseren die passen bij de leerlingaantallen van de scholen en bij hun onderwijsfilosofie. Vervolgvraag is waar deze scholenbouw zou kunnen worden gerealiseerd.

Voorkeursvariant wordt voorgelegd aan de raad
Op basis van de uitgangspunten die de gemeenteraad heeft vastgesteld, zijn er criteria geformuleerd waaraan mogelijke locaties voor de scholenbouw zijn getoetst. Uit deze analyse komt een huisvestingsvariant (bestaande uit twee locaties) uit de bus als voorkeur van het college. Het college stelt de raad voor om deze locaties verder te onderzoeken. De twee locaties in de voorkeursvariant van het college zijn: Vijzellaan en Van der Palmpad – tot aan de Douwes Dekkerlaan. In die variant zou één van de drie huidige onderwijslocaties vrijkomen, namelijk die aan de Burgemeester Keijzerweg.

Wat houdt een haalbaarheidsonderzoek in?
Het is nu aan de gemeenteraad om te besluiten de voorkeurslocaties daadwerkelijk te onderzoeken. Op woensdag 16 september behandelt de commissie Samenleving het voorstel om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de twee genoemde locaties. Het haalbaarheidsonderzoek is géén definitief eindplan, maar een eerste opzet om ruimtelijk en financieel te kunnen beoordelen of het gewenste programma inpasbaar is op de betrokken locaties. Wanneer de gemeenteraad op 1 oktober instemt met het doen van een haalbaarheidsstudie, wordt deze omstreeks de zomer van 2021 aan de raad voorgelegd. Wanneer de raad vervolgens verder wil met het project, kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.

Inloopmomenten
In september is het gemeentelijke projectteam, samen met wethouder Kees de Ruijter en de bestuurders van CSG De Lage Waard en het Willem de Zwijger College tijdens drie inloopmomenten bereikbaar voor vragen en suggesties over de toekomst van huisvesting van het voortgezet onderwijs (VO).

Wethouder Kees de Ruijter: "Dit is niet de fase van concrete plannen, maar we waarderen het om met omwonenden en andere belangstellenden in gesprek te zijn over het komende proces, waarbij we graag aandachtspunten en ideeën ophalen."

- Maandag 7 september: 17.30 – 19.30 uur in CSG De Lage Waard, Vijzellaan
- Dinsdag 8 september: 16.30 – 18.30 uur in CSG De Lage Waard, Burgemeester Keijzerweg 
- Donderdag 10 september: 17.30 – 19.30 uur in het Willem de Zwijger College, Van der Palmstraat

Direct omwonenden en gebruikers van de huidige VO-locaties hebben een persoonlijk bericht ontvangen over deze inloopmomenten. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden voor het bijwonen van een inloopmoment is niet nodig. Tijdens de inloopmomenten gelden de RIVM-maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand. Het is ook mogelijk om digitaal aan te sluiten, hiervoor kunnen inwoners zich aanmelden via de gemeente. 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.