Stimuleringssubsidie voor woningcorporaties brengt warmtenet Drechtsteden dichterbij

15 september 2020
Stimuleringssubsidie voor woningcorporaties brengt warmtenet Drechtsteden dichterbij
Boorinstallatie voor Aardgas

DRECHTSTEDEN - De corporaties Woonkracht10, Tablis Wonen, Rhiant en Trivire ontvangen zo’n € 23 miljoen   subsidie van het Rijk om 5.930 woningen binnen 5 jaar van het aardgas af te halen en aan te sluiten op een warmtenet. De corporaties onderzoeken met warmteleverancier HVC sinds begin 2019 de haalbaarheid van een regionaal warmtenet waarop tot 2050 circa 30.000 sociale huurwoningen kunnen worden aangesloten.

Met deze subsidie voor 20% van dat corporatiebezit wordt een grote stap gemaakt. Dit najaar staat volop in het teken van het uitwerken van de plannen voor die 5.930 woningen, waarvan de start van de uitvoering al volgend jaar zou kunnen liggen. Ook de doorkijk naar de overige woningen staat op de agenda. De overstap naar een warmtenet betekent voor huurders dat ze ook op de langere termijn hun woning kunnen verwarmen zonder last te hebben van een hogere gasprijs. Ook is warmte uit een duurzame bron veel beter voor het milieu.  

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)
Met deze SAH-regeling krijgen de corporaties subsidie voor de aansluiting van huurwoningen op het warmtenet van HVC. De 5.930 woningen liggen in vijf gemeenten binnen de Drechtsteden: Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De subsidie wordt verstrekt voor zowel de kosten voor aanpassingen in de woningen inclusief de mogelijkheid van elektrisch koken als ook voor de kosten van aansluiting op het warmtenet zelf.

Voorwaarde voor de subsidie is dat de huurwoningen na de uitvoering van de werkzaamheden in elk geval geen aardgasaansluiting meer hebben. Zolang het aansluiten van woningen op een warmtenet niet lukt zonder subsidie, pleiten de corporaties ervoor dat stimuleringsregelingen beschikbaar blijven. Woonbron en Woningbouwvereniging Heerjansdam zijn ook nauw betrokken geweest bij de voorbereiding maar maken nu geen gebruik van deze subsidieaanvraag.

Woonlasten mogen zeker niet stijgen 
Een ruime meerderheid van de huurders moet instemmen om de maatregelen in alle woningen door te kunnen voeren. De technische voorwaarde is dat gas uit woningen verdwijnt en huurders overstappen op elektrisch koken. In de voorbereiding zal ruimschoots aandacht van de corporaties uitgaan naar zorgvuldig overleg met zowel de huurdersvertegenwoordigingen als alle individuele huurders.

Hun belangen zijn duidelijk. Minimale overlast, zorgvuldige begeleiding bij veranderingen, zekerheid op een warme woning in de winter. Met als allerbelangrijkste randvoorwaarde de zekerheid dat woonlasten niet stijgen. De overheid heeft aangekondigd dat met extra belastingen gasprijzen verder zullen stijgen om het gebruik daarvan te ontmoedigen. De overstap naar een warmtenet moet huurders tegen die aangekondigde verhogingen beschermen. 

Wijkgerichte aanpak met ook particulieren
Nederland werkt aan een CO2-vrije energievoorziening. Dat betekent het afscheid van aardgas. De ambitie in de Drechtsteden is om vóór 2030 maar liefst 25.000 woningen aan te sluiten op een warmtenet dat gevoed is met duurzame energie. In de Drechtsteden gaat het om onder meer afvalverbranding, geothermie en thermische energie uit oppervlaktewater. Corporatie hebben de rol van startmotor op zich genomen.

De woningcorporaties zetten nu samen met HVC de eerste grote stap voor het aansluiten van huurwoningen, terwijl particuliere eigenaren in een later stadium instappen. De huidige stap van de corporaties biedt gemeenten de gelegenheid om op termijn ook een aanbod voor te bereiden voor particuliere woningeigenaren. De gemeenten werken daartoe aan de Transitievisie warmte, die volgend jaar in besluitvorming komt in iedere gemeenteraad binnen de Drechtsteden.

De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie
In de regio Drechtsteden hebben bijna dertig organisaties begin 2018 het Energieakkoord Drechtsteden afgesloten. Samen zetten zij de schouders onder de energietransitie en missie: de Drechtsteden gaan voor nieuwe energie. De deelnemende organisaties zien de energietransitie als een grote operatie, maar ook als een kans om de aantrekkingskracht van de regio te verbeteren.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.