Volgende stap Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem: Aanpak vervolgonderzoek ter inzage

14 oktober 2020
Volgende stap Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem: Aanpak vervolgonderzoek ter inzage
Archieffoto

PAPENDRECHT / SLIEDRECHT - Wie dat wil kan vanaf vrijdag 16 oktober 2020 tot en met donderdag 26 november 2020 reageren op de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ voor de Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem. Hierin staat welke alternatieven en milieuaspecten worden onderzocht. Ook wordt de aanpak van het vervolgonderzoek beschreven. Met de Verkenning kijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar oplossingen voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de A15.

Online informatiebijeenkomsten
In november worden twee online bijeenkomsten georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen hierin vragen stellen over de Verkenning. Tijdens de bijeenkomst op 2 november 2020 wordt een korte presentatie gegeven waarna vragen gesteld kunnen worden. Op 10 november 2020 is er een digitaal vragenuur zonder presentatie vooraf. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een link op de projectwebsite www.mirta15papendrechtgorinchem.nl.

Waar zijn de documenten in te zien?   
De documenten zijn van vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020 digitaal te bekijken op www.platformparticipatie.nl/a15papendrechtgorinchem. Hier staat ook hoe je kunt reageren door een zienswijze in te dienen. Fysiek liggen de documenten ter inzage op de volgende locaties (alleen op afspraak en volgens geldende Coronaregels):
•    Stadskantoor Dordrecht, Spuiboulevard 300 (tel. 14 078); 
•    Gemeentekantoor Sliedrecht, Industrieweg 11 (tel. 14 0184); 
•    Gemeentehuis Hardinxveld-Giessendam, Raadhuisplein 1 (tel. 14 0184); 
•    Stadhuis Gorinchem, Stadhuisplein 1 (tel. 14 0183); 
•    en het Ministerie van IenW, Rijnstraat 8, Den Haag (tel 070 - 456 89 99).

Informatie over het project is te vinden via www.mirta15papendrechtgorinchem.nl 
Wie vragen heeft over het project kan bellen met 0800-8002, het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat of mailen naar A15PaGo@minienw.nl.

Wie vragen heeft over de procedure van de terinzagelegging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau kan bellen met 070 456 89 99 (Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).

Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem
De A15 is een belangrijke verbinding voor het transport tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. De A15 Papendrecht – Gorinchem kent nu al problemen met doorstroming. De verwachting is dat de fileproblemen op dit deel van de A15 in de toekomst verder toenemen. Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht – Gorinchem relatief veel ongevallen. Daarom wordt een zogenoemde MIRT-Verkenning uitgevoerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 juni 2018 de Startbeslissing voor de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem getekend om mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 te onderzoeken. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De eerste fase van de Verkenning heeft drie oplossingsrichtingen opgeleverd die verder worden onderzocht. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan deze alternatieven en de manier waarop de effecten hiervan op thema’s als leefomgeving, bodem, landschap en geluid worden onderzocht. Dit resulteert in een milieueffectrapport. 

De alternatieven zijn gericht op het vergroten en/of beter benutten van de wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg en/of het nemen van Smart Mobility- en mobiliteitsmaatregelen. Het milieueffectrapport wordt in een latere fase samen met de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegd. Met het doorlopen van de m.e.r. procedure worden de milieueffecten betrokken in de afweging voor het bepalen van het voorkeursalternatief.

Vervolgtraject
De minister van Infrastructuur en Waterstaat neemt alle ingediende reacties mee bij de verdere besluitvorming over de resultaten van de Verkenning. Iedereen die heeft gereageerd wordt geïnformeerd over het vervolg.  
 

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.