Discussie over verruiming koopzondagen wordt weer hervat

19 november 2020
Discussie over verruiming koopzondagen wordt weer hervat
Foto: Ruud Baan

PAPENDRECHT - De gemeenteraadsfracties van VVD, D66 en PvdA hebben aan het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) opdracht gegeven om te onderzoeken wat het draagvlak is van de Papendrechtse inwoners voor de koopzondag. De fracties lieten het onderzoek doen, omdat binnenkort wordt besloten of de verruiming van koopzondagen in Papendrecht worden verlengd. De ondernemers zelf zijn niet ondervraagd.

Gepeild werd hoe de inwoners van Papendrecht aankijken tegen de verruiming van het aantal koopzondagen, zoals die sinds maart geldt. Toen werd door de coronacrisis de vrijwillige zondagopenstelling uitgebreid van twee zondagen, naar alle zondagen voor levensmiddelenwinkels.

Een meerderheid van 70% van de inwoners is voorstander van de huidige volledige zondagopenstelling, 21% is tegen, 9% stemde neutraal; 61% van de ondervraagden wil deze zelfs verruimen van levensmiddelenwinkels naar álle winkels, zolang de coronacrisis duurt.

“Deze behoudende coalitie kiest duidelijk voor selectieve participatie. Vraagt uitsluitend de mening van inwoners als het hen uitkomt. Zo blijkt maar weer; een stem op lokaal is niet neutraal,” aldus Sophia de Keizer, fractievoorzitter van de VVD. “Bijna acht op de tien voorstanders van zondagopenstelling noemen als reden, dat ondernemers het zelf kunnen bepalen, daar kun je niet omheen! Vanzelfsprekend geven wij als VVD daar graag gehoor aan.”

Fractievoorzitter van D66, Trijntje van Es zegt over de uitkomsten van het onderzoek: “Wij zijn blij dat een grote meerderheid van Papendrechters elkaar keuzevrijheid gunt, zeker in deze moeilijke tijd, waarin al zoveel vrijheden zijn afgenomen. Nu de drukke decembermaand en de winter eraan komen, is het extra belangrijk voor inwoners en winkeliers om de drukte te spreiden.”

“De PvdA ziet de zondag als een dag waarop je zelf kunt kiezen voor rust, maar ook voor familietijd en het ondernemen van activiteiten, zoals in je eigen gemeente boodschappen doen of een uurtje winkelen,” aldus Derya Karso, fractievoorzitter van de PvdA. “Het zou toch jammer zijn als het winkelend publiek naar andere plaatsen trekt om daar hun aankopen te doen.”

Het besluit voor de extra koopzondagen in Papendrecht, kunnen binnenkort worden teruggedraaid. Aangrijpingspunt is de tekst van het in maart genomen raadsbesluit. Daarin werd de extra openstelling gekoppeld aan noodverordeningen. Zolang die er waren, mochten levensmiddelenwinkels elke zondag open. Nu er een coronanoodwet van kracht wordt, zullen de  noodverordeningen vervallen en kunnen de extra koopzondagen worden terug gedraaid.

VVD, D66 en PvdA hopen dat het gemeentebestuur de verruiming koopzondagen niet zal terugdraaien, helemaal nu de mening van de inwoners hierover bekend is.

“Toen de gemeenteraad dit besluit nam, was de bedoeling om de koopzondagen te laten gelden zolang de coronacrisis duurt,” zegt Trijntje van Es van D66. “Om het nu met een trucje terug te draaien, is natuurlijk niet fair naar inwoners en ondernemers. Ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Bovendien zijn er sinds de invoering in maart geen klachten geweest van overlast.”

PvdA fractievoorzitter Derya Karso zegt: “De PvdA is van mening dat de gemeente doet waar de mensen voor kiezen. Door volledige zondagopenstelling kom je tegemoet aan de behoefte. Bovendien wordt de concurrentiepositie van de Papendrechtse winkeliers verbeterd. Denk in kansen, niet in problemen.”

Sophia de Keizer van de VVD: “Zoals iedereen van ons gewend is, komt de VVD op voor inwoners én ondernemers als het gaat om gezondheid, veiligheid en vrijheid. Zeker nu, in deze hectische tijd, sturen wij met nieuwe kennis en inzichten soepel en doeltreffend. Scherp aan waar moet en laat los waar kan.”

VVD, D66 en PvdA lieten in het onderzoek ook vragen of inwoners voor volledige winkelopenstelling op zondag zijn ná coronatijd. Ook daar blijkt een meerderheid van de Papendrechtse inwoners voorstander van te zijn: zes van de tien inwoners zeggen is hier vóór.

Papendrecht.net heeft aan de andere partijen gevraagd om te reageren op het bovenstaande bericht van de PvdA, D66 en VVD:

Pieter-Jan den Dekker van de ChristenUnie: "In het stuk staat dat we het met een trucje willen terugdraaien. Dat is onjuist, we voeren namelijk nog steeds het raadsbesluit uit. Je zou van de politiek moeten verwachten dat ze consequent zijn in het uitvoeren van raadsbesluiten die door de meerderheid zijn aangenomen. Alleen SGP was toen tegen. Dus als een besluit neemt moet je die ook zo uitvoeren en niet achteraf gaan zeggen dat je iets anders wilt.

Verder vindt de CU dat de huidige openingstijden prima geschikt zijn om tijdelijk meer spreiding te kunnen geven voor het doen van boodschappen. Een verruiming en ook nog voor alle winkels is onnodig. Dat winkeliers zelf mogen kiezen is een slechte reden. De lokale kleinere winkeliers hebben het geld en het personeel niet om die zondagen ook nog open te zijn. Daarmee benadeel je juist de hardwerkende kleinere Papendrechtse winkeliers, die het vaak nu al moeilijk heeft om tegen de grotere ketens op te boksen. Maar wellicht vinden deze partijen het belangrijker om de grote ketens, die iedere winkelstraat tot een eenheidsworst maken, te bevoordelen.

Verder zien we dat veel winkels van begin af aan al dicht waren toen we twee zondagmiddagen open gingen. Of open waren en na een tijd ook niet meer open gingen.  Dus de animo was er niet bij winkeliers en winkelend publiek. De praktijk wijst dus simpelweg uit dat dit een overbodig voorstel is."

Bert Grimmius van GroenLinks:"GroenLinks ondersteunt dit voorstel, zeker zolang de coronacrisis voortduurt in het kader van gezondheid en veiligheid."

Arjan Kosten van de SGP: "Voor zover ik weet zijn alleen inwoners gevraagd naar hun standpunt over de zondagsopenstelling van de winkels. Dat is wel jammer, want het zijn juist de ondernemers die open moeten. Natuurlijk kun je zeggen dat ze de vrijheid hebben om zelf een keuze te maken. Maar je bent pas echt vrij als je een keuze kunt maken los van druk of invloed van welke kant dan ook. En laten we eerlijk zijn: als je portemonnee als ondernemer in het geding komt, denk je nog wel eens extra na of je de luxe hebt om zondag dicht te blijven. De SGP ziet dat deze tijd lastig is voor ondernemers. We vragen ons af of het helpend is om dan nu bij hen de keuze neer te leggen om open of dicht te gaan. Zoals bekend is de SGP sowieso niet voor de openstelling van winkels op zondag. We zijn van mening dat een rustdag voor iedereen goed is in én buiten crisistijd. Dat is een diepe overtuiging, die we uit blijven dragen."

Leon van den Dool van het CDA: "De PvdA, D66 en VVD spiegelen iets voor dat onjuist is. Het college is helemaal niet van plan om op korte termijn de huidige regeling terug te draaien. De supermarkten blijven gewoon open tijdens de coronacrisis op zondag. Dat zorgt voor een betere spreiding voor het winkelend publiek en vermindert gezondheidsrisico's. Dat de noodverordeningen veranderen in een noodwet verandert daar niks aan. Dit had dus echt niet aan de inwoners gevraagd hoeven te worden.

Na de coronacrisis komen we weer terug in een andere situatie. In de coalitie hebben we daarover duidelijke afspraken gemaakt, namelijk dat de openingstijden op zondag zo blijven (iedere 2 weken 1 x open). Uit een rondgang onder winkeliers en medewerkers in winkels merk ik overigens dat velen echt niet zitten te wachten op een zondagopenstelling. De omzet is al niet zo geweldig, met een extra zondag verhoog je dan wel de kosten, maar niet de opbrengsten. Ook op de koopavond lukt het al niet alle winkels om tot 21.00 uur open te zijn. Dus los van christelijke overtuiging zijn er ook andere goede argumenten voor het niet open zijn op alle zondagen."

Het PAB geeft bij monde van Martin Verweij aan hier nog niet inhoudelijk op te willen reageren, maar dat pas aanstaande maandag in de vergadering te willen doen. Maar de verwachting is wel dat het PAB blijft bij wat op 8 april 2020 besloten is: vrijwillige zondagopenstelling van winkels voor levensmiddelen zolang de corona crisis duurt.

Ruud Lammers van Onafhankelijk Papendrecht geeft aan:"Het onderzoek van het OCD lezend valt mij op dat er in de posities de afgelopen jaren eigenlijk niet veel veranderd is. Je hebt voorstanders en tegenstanders en er is een kleine meerderheid voor uitbreiding van de openingstijden op zondag. Dus van 2 naar 4 zondagen per maand. Maar dit lijkt voornamelijk te wijzen op boodschappen doen in de supermarkt. Als de panelleden op zondag gaan winkelen, dan doen zij dit meestal bij supermarkten en/of andere winkels voor levensmiddelen (98%). Dit zou ervoor kunnen pleiten om de supermarkten inderdaad 4 zondagen per week open te laten gaan. Maar we kunnen ons ook afvragen of dit belang opweegt tegen de gangbare openstelling van 2 zondagen per maand.

Het zou interessant zijn te weten te komen wat de winkeliers hier eigenlijk zelf van vinden. Zijn zij er zelf bij gebaat om 4 zondagen per maand open te gaan of zijn zij tevreden met de huidige 2 zondagen openstellingsmogelijkheid per maand? Dat zou voor onze fractie vermoed ik de doorslag geven. Principieel zijn wij niet tegen openstelling op 4 zondagen per maand, maar er moet wel draagvlak voor zijn (ook bij de winkeliers)."

Op maandag 23 november wordt het winkelopening op zondag besproken in de commissie ABZ van de gemeenteraad. Daar zullen PvdA, D66 en VVD verzoeken om verlenging van de koopzondagen voor de duur van de hele coronacrisis en voor uitbreiding van levensmiddelenwinkels naar alle winkels.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.