Hoe en waar kunnen we in de Drechtsteden duurzame energie opwekken?

25 januari 2021
Hoe en waar kunnen we in de Drechtsteden duurzame energie opwekken?

DORDRECHT - In de Drechtsteden hebben we een ambitie uitgesproken over hoeveel duurzame energie wij in 2050 willen opwekken. Ook hebben we voor zonneparken en windturbines drie zoekgebieden benoemd: bij Kijfhoek (alleen zon), langs de A15 en langs de A16. We hebben bewust nog geen concrete nieuwe plannen voor zonneparken of windturbines. Daarover willen we eerst intensief met onze samenleving in gesprek. Iedereen is uitgenodigd!

In gesprek met onze samenleving
In het laatste kwartaal van 2020 hebben we online al met een aantal inwoners en professionals uit de Drechtsteden gesproken over 'aardgasvrij', 'zon in restruimten' en 'grootschalige opwek van duurzame energie'. De eerstvolgende ronde waarin we in gesprek gaan over de mogelijkheden van opwek door zon en wind én de kaders en randvoorwaarden die hierbij horen, is van 25 januari t/m 14 februari.

Om duurzame elektriciteit in onze regio op te wekken stimuleren we in ieder geval het plaatsen van zonnepanelen op (grote) daken zoveel mogelijk. En onderzoeken we de mogelijkheden van zonnepanelen in restruimten zoals bermen, (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen. Oók onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor grootschalige opwek van duurzame energie. We hebben het dan over zonneparken en windturbines.

Hoe denken we in Drechtsteden over windturbines? En grootschalige zonneparken?
In de Drechtsteden hebben we drie zoekgebieden benoemd: bij Kijfhoek, langs de A16 en langs de A15. In de tweede participatieronde organiseren we weer online bijeenkomsten:

  • Over het zoekgebied bij Kijfhoek – maandag 25 januari, 19.30 – 21.15 uur
  • Over het zoekgebied langs de A16 – dinsdag 26 januari, 19.30 – 21.15 uur
  • Over het zoekgebied langs de A15 – donderdag 28 januari, 19.30 – 21.15 uur

Per zoekgebied bespreken we in de tweede participatieronde verschillende voorbeeldopstellingen met windmolens en/of zonnepanelen. We willen aan de hand van voorbeelden vast stellen of en hoe energie uit zon en wind kan aansluiten bij belangrijke waarden in het gebied én welke randvoorwaarden en uitgangspunten hierbij horen. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn van harte uitgenodigd om mee te denken en om met suggesties te komen. Aanmelden kan op het Energie-participatieplatform denkmee.drechtstedenenergie.nl.  

Denk mee op het platform
Via het Energie-participatieplatform Denk Mee kan iedereen tot en met maart online over de verschillende onderwerpen binnen de RES meepraten.

denkmee.drechtstedenenergie.nl  

Eerlijke verdeling van lusten en lasten
Onder het motto ‘De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie’ werken de gemeenten en betrokken partijen in de Drechtsteden sinds 2017 ieder voor zich én gezamenlijk aan het terugbrengen van de CO2 uitstoot. Hierbij streven we nadrukkelijk naar een betaalbare, betrouwbare, duurzame en eerlijke energievoorziening. De balans met onze regionale en lokale economie, leefbaarheid en kwaliteit van landschap en natuur staat voorop. En het is belangrijk dat lusten en lasten eerlijk worden verdeeld binnen onze regio.

Aanpak naar een energieneutraal 2050
In onze aanpak zetten we stevig in op het besparen van zoveel mogelijk energie. We werken in het kader van de zogenaamde warmtetransitie met behulp van duurzame warmtebronnen zoals aquathermie toe naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. En we willen stoppen met het gebruik van benzine, diesel en andere fossiele brandstoffen ten behoeve van mobiliteit. Daarbij zetten we ook in op de opwekking van duurzame elektriciteit.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.