Willem De Zwijger College en De Lage Waard reageren op mogelijk scenario scholencluster

01 juli 2021
Willem De Zwijger College en De Lage Waard reageren op mogelijk scenario scholencluster

PAPENDRECHT - Deze week zijn er vier scenario's voor de nieuwbouw van de Voortgezet Onderwijsscholen ter inzage gelegd. Dit is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek naar frisse en energiezuinige schoolgebouwen voor het voorgezet onderwijs in Papendrecht.
De gemeenteraad van Papendrecht is nu aan zet om deze scenario's te bespreken en te bepalen welk scenario het meest kansrijk en gewenst is voor de toekomst van het voortgezet onderwijs in Papendrecht.

Wat er aan vooraf ging
Nieuwbouw van de beide scholen is dringend gewenst, omdat de huidige gebouwen aan het einde van hun levensduur zijn en niet meer van deze tijd. Er wordt al vele jaren gesproken over nieuwbouw van de scholen. Op Papendrecht.net is inmiddels al een heel dossier aan artikelen te vinden. In 2016 was er onder leiding van toenmalig wethouder Reuwer een plan bedacht om een groot scholencluster in het Oostpolderpark te bouwen, maar dat stuitte op veel verzet van omwonenden en de beide scholen zaten hier ook niet op te wachten. Het voorstel werd uiteindelijk niet eens in stemming gebracht.

Het overleg tussen de scholen belandde vervolgens in een impasse, maar het huidige college had dit vraagstuk weer opgepakt en in 2018 een externe verkenner ingeschakeld om advies te geven.

Op 12 januari 2019 was het advies: ga nieuw bouwen voor het Willem de Zwijger College, ga nieuw bouwen voor de CSG De Lage Waard aan de locatie Burgemeester Keijzerweg en ga voor dezelfde school het gebouw aan de Vijzellaan renoveren.
Verder was het advies om niet te gaan bouwen op één locatie, in tegenstelling tot eerdere plannen. En waren geen nieuwe locaties in beeld gekomen. De scholen blijven dus op hun huidige locatie.

Op 13 december 2019 werd een eerste besluit genomen om het aantal gebouwen terug te brengen van drie naar twee. De vestiging van De Lage Waard aan de Burgemeester Keijzerweg komt te vervallen. Dit maakt de totale investering een stuk kleiner en er wordt woningbouw mogelijk gemaakt op deze locatie, wat geld oplevert.

Op 1 oktober 2020 besloot de gemeenteraad om de twee locaties nader te onderzoeken, wat deze week dus resulteerde in vier scenario's.

Scholencluster
Het vierde scenario "Campus Integraal" voorziet in een groot scholencluster voor alle leerwegen van CSG De Lage Waard én het Willem de Zwijger College op de locatie Van der Palmstraat/Douwes Dekkerlaan. Met dit scenario zou het alsnog theoretisch mogelijk zijn dat beide scholen naast elkaar komen te liggen, zoals in 2016 ook al was beoogd. Hiermee wordt een campus bereikt van maar liefst 4000 leerlingen bij elkaar. Op deze locatie zitten namelijk ook basisschoolleerlingen van kindcentrum Beatrix en OBS De Viermaster.

Wethouder de Ruijter licht de extra keuze toe: "De raad heeft het college gevraagd om te onderzoeken of de benodigde nieuwbouw ingepast kan worden op de voorkeurslocaties, maar heeft daarbij niet aangegeven hoe de functies over die locaties verdeeld kunnen worden. Dit bleek op heel veel manieren mogelijk te zijn. Daarom zijn er 4 scenario's uitgewerkt. Het onderzoek wordt door Synarchis samen met de ambtelijke projectgroep uitgevoerd waarbij sprake is van intensief overleg met de scholen."

Papendrecht.net heeft zowel De Lage Waard als het Willem de Zwijgercollege om hun reactie gevraagd, en dan met name over scenario 4.

Rector Kees Kloet (De Lage Waard) geeft aan: "We zijn blij met het constructieve overleg met de gemeente en we zien duidelijk de noodzaak om binnenkort knopen door te hakken. De gemeente weet dat we als school het liefst op onze huidige locatie blijven (scenario 2), dus we zijn geen voorstander van een scholencampus, op welke locatie dan ook. Dit hebben we de afgelopen jaren meerdere keren laten weten. We zien dat het uit sociaal oogpunt onwenselijk is als zeer veel leerlingen op één gezamenlijke locatie bij elkaar worden geplaatst."

Directeur onderwijsbedrijfsvoering Aat van Genderen (Willem de Zwijger College) geeft aan: "Het Willem de Zwijger College is blij dat er nu keuzes voorliggen. We hopen op een besluit dit najaar zodat we ons kunnen gaan voorbereiden en weten waar we aan toe zijn. We trekken in dit hele proces goed samen op met de gemeente en De Lage Waard. Er wordt goed naar ons geluisterd en onze belangen worden goed meegewogen. Voor ouders en leerlingen fijn dat er iets te kiezen is en dat Papendrecht de regiofunctie heeft en houdt.

De scholen kiezen vanuit onderwijskundige visie beide voor een ongedeelde school, waarin leerlingen van VMBO t/m VWO elkaar tegenkomen en we kansen kunnen bieden aan leerlingen. Het Willem de Zwijger komt het best tot zijn recht in één gebouw voor alle schoolsoorten. Het scenario met beide scholen, samen met twee basisscholen, op één plek betekent dat daar dagelijks ongeveer 4000 leerlingen en 500 medewerkers samenkomen, uit oogpunt van veiligheid misschien niet de beste oplossing.

We zien uit naar nieuwbouw, alle leerlingen van de twee middelbare scholen zijn daar wel aan toe, modern onderwijs stelt andere eisen aan gebouwen dan 50 jaar geleden. We kunnen niet wachten eigenlijk!"


Kees de Ruijter in een gymzaal van De Lage Waard in gesprek met leerlingen.

Wethouder De Ruijter geeft tot slot aan: "Zorgvuldigheid staat in dit proces voorop. Er is nu nog geen keuze gemaakt door het college. We gebruiken de maand juli om te horen hoe omwonenden, maatschappelijke organisaties en andere belangstellenden aankijken tegen de vier scenario's. Het blijkt mogelijk om ook in de toekomst huisvesting te bieden aan voortgezet onderwijs in Papendrecht, maar het kan op verschillende manieren.

De gemeenteraad blijft aan zet; over toekomstige huisvesting voor het voortgezet onderwijs wordt steeds stapsgewijs een besluit genomen. Het college gaat de raad in september voorstellen om één scenario uit te werken. Daarbij wordt nog geen investeringsbesluit genomen. Als gemeenteraad positief besluit, kan het onderzoek worden uitgewerkt in concretere projectvoorstellen, waarbij er nog diverse beslismomenten zullen volgen."

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.