Plaatsing reclamemast N3 gaat voorlopig niet door

19 juli 2021 door Jan-Willem Schneider
Plaatsing reclamemast N3 gaat voorlopig niet door
René van Engelen, GroenLinks

PAPENDRECHT -  Het college wil graag een reclamemast aan de N3 plaatsen, om zodoende extra financiën te verkrijgen. Dit voorstel werd besproken tijdens de afgelopen gemeenteraadsvergadering.

René van Engelen (GroenLinks): "Als GroenLinks hebben we contact gehad met omwonenden en hebben we naar aanleiding daarvan onderstaande motie ingediend. De motie zorgt er voor dat het plan voorlopig van tafel gaat, dat de gemeente eerst onderzoek moet doen en in gesprek gaat met omwonenden. De bestrijding van de eikenprocessierups komt namelijk in gevaar. Daarnaast staat ook de gezondheid van omwonenden op het spel."

De motie van GroenLinks werd uiteindelijk unaniem aangenomen door de Raad.

-------------------------

De aangenomen motie van GroenLinks:

Onderzoek ombuiging Reclamebord langs de N3

De gemeenteraad van Papendrecht in openbare vergadering bijeen op 8 juli 2021, behandelend het agendapunt ‘Kaderbrief’.

Overwegende dat:

de ombuigingsvoorstellen bij de Kaderbrief het kader vormen welke door de Raad wordt meegegeven voor de begroting 2022.

Van mening zijnde dat:

 • de investering in de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups in het Oostpolderpark door middel van het door inwoners plaatsen van 100 mezenkasten en 20 vleermuiskasten niet in gevaar mag komen;
 • onnatuurlijke verlichting plaatsen aan de rand van het Oostpolderpark voor vogels en met name de vleermuizen hun natuurlijke gedrag verstoort; 
 • het reclamebord N3 onwenselijk dicht bij bebouwing komt te staan;
 • de bewoners overlast (lichthinder) zullen gaan ervaren van de reclamemast;
 • lichthinder (ook wel lichtvervuiling genoemd) volgens het RIVM leidt tot gezondheidsklachten; 
 • de gemeente Papendrecht in haar ‘Richtlijnen buitenreclame’ aangeeft in hoofdstuk 1 als beheerder van de openbare ruimte de zorg om lichthinder van openbare verlichting e.d. tegen te gaan;
 • het draagvlak voor de reclamemast bij omwonenden niet aanwezig is, mede omdat zij niet zijn betrokken bij dit voorstel, het college in de media heeft aangegeven dat de reclamemast ‘ver van de bewoonde wereld komt te staan’ en er bij hen de indruk is gewekt dat de gemeente dit besluit al heeft genomen en
 • gezien de te doorlopen uitgebreide procedure en de mogelijk door omwonenden en andere belanghebbenden in te dienen bezwaren, moet de haalbaarheid van de financiële ombuiging als onzeker worden beschouwd.

Spreekt uit:

 • Ombuiging 25 ‘Reclamebord langs N3’ behorende bij de Kaderbrief te veranderen in: Ombuiging 25 ‘Onderzoek Reclamebord langs N3’
 • Dat het college onderzoek doet naar de milieueffecten en overlast voor omwonenden van een reclamebord.
 • Dat het college in gesprek gaat met omwonenden. 
 • Dat de uitkomsten van het onderzoek en het gesprek mede de basis vormen voor een voorstel aan de Raad. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Namen en ondertekening

De heer R.V. van Engelen,
GroenLinks

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.