Wethouder De Ruijter schept meer duidelijkheid over nieuwbouwplannen VO scholen

29 september 2021
Wethouder De Ruijter schept meer duidelijkheid over nieuwbouwplannen VO scholen

PAPENDRECHT - De leden van de commissie Samenleving hebben op dinsdag 28 september een tweede beeldvormende bijeenkomst gehouden over de nieuwbouw van de Voortgezet Onderwijs scholen in Papendrecht.

Tijdens deze beeldvormende bijeenkomst konden de commissieleden vragen stellen aan wethouder De Ruijter, zonder dat er een (politiek) oordeel of mening wordt gevormd.

We hebben een aantal vragen uitgelicht. Sommige vragen werden door meerdere partijen gesteld.

Henk Mooij (PvdA): "We vinden het jammer dat er niet 1 techniekgebouw komt, omdat de scholen dit niet zien zitten. Hetzelfde geldt voor de gymzalen. Is er wel voldoende druk uitgeoefend door de gemeente?"
De Ruijter: "We kunnen de scholen niet dwingen om gezamenlijk technisch onderwijs te geven. Ze hechten aan eigen techniekvoorziening. Wat betreft het bewegingsonderwijs kijken we wel nadrukkelijk hoe we dit multifunctioneel kunnen opzetten, zodat ook het primair onderwijs er gebruik van kan maken. We zien koppelkansen, zoals een goede vervanging voor  gymzaal De Kooij en de gymzaal De Spil. Het heeft echter niet primair te maken met de nieuwbouw van de scholen."

Bert Grimmius (GroenLinks): "Is renovatie nog steeds mogelijk gedurende het traject?
De Ruijter: "Het is niet de bedoeling dat hele gebouwen gerenoveerd gaan worden, maar het zou mogelijk kunnen zijn om de  fundering of een deel casco te kunnen gebruiken."

Martijn Hardam (OP): "Waarom slaat de gemeente niet met de vuist op tafel, om de scholen meer te dwingen om samen te werken?"
De Ruijter: "Met de vuist slaan levert alleen maar een verstoorde samenwerking op. We kunnen beter verleiden dan met vuist op tafel slaan."

Hardam: "Waarom kosten alle scenario's vrijwel hetzelfde? Want dit is wel heel toevallig."
De Ruijter: "Dat is door externe deskundigen van ICS berekend, dus we gaan ervanuit dat dit correct is. Het blijft natuurlijk wel een schatting."

Trijntje van Es (D66): "Het advies ICS is 'Ga eerst een dekkingsvoorstel maken voordat je iets anders doet.' Bent u dit met mij eens?"
De Ruijter: "We komen met een dekkingsvoorstel, maar niet in deze tussenstap. We gaan eerst een ruimtelijk programma van eisen opstellen waarin keuzes worden gemaakt over de gewenste ruimtelijke kwaliteit op beide schoollocaties.
Vervolgens maken we een voorlopig stedenbouwkundig ontwerp. Hierna komt pas het dekkingsvoorstel."

Trijntje van Es: "Dan krijgen we mogelijk een dekkingsvoorstel dat we niet kunnen betalen, dat is toch niet de bedoeling?"
De Ruijter: "U moet als raad zeggen of u het wilt betalen. We moeten keuzes maken. En als u tegen het voorstel bent, dan rest er niets anders dan een uitgebreide renovatie."

Trijntje van Es: "We krijgen de helft van de kosten vergoed door het Rijk, de andere helft moeten we zelf betalen.
In ons geval komt 50% van de kinderen niet uit Papendrecht. Dus de Papendrechtse inwoners betalen 1,5 miljoen euro voor schoolgaande kinderen buiten Papendrecht."
De Ruijter: "We krijgen 1,5 miljoen per jaar van het rijk en betalen zelf de andere 1,5 miljoen per jaar. Wij betalen op onze beurt weer niet voor kinderen uit Papendrecht die in andere plaatsen naar school gaan. Overigens zijn er ook economische voordelen, want kinderen en mogelijk hun ouders zijn vaker in Papendrecht en geven dan ook geld uit bij onze lokale ondernemers. We hebben hier echter geen cijfers van."

Martin Verweij (PAB): "Hoe dragen scholen financieel bij?
De Ruijter:"Dit moeten we nog uitgebreid bespreken. Wat we nu al wel weten: scholen hebben straks minder energiekosten, dus kunnen dan zelf ook meer bijdragen."

Pieter-Jan den Dekker (CU): "In een schets zie ik dat er mogelijk zelfs een klein deel van het Vondelpark wordt gebruikt voor de nieuwbouw, klopt dat?
De Ruijter:"Het is theoretisch mogelijk, maar zo wordt het niet. Maar het past wel in die ruimte."

Pieter-Jan den Dekker: "Kan er bij sloop mogelijk asbest vrijkomen en zo veel hogere sloopkosten ontstaan? Melle van Dijk, teamleider Ruimtelijke Ordening van de gemeente Papendrecht, gaf als reactie:"Het is nu nog te vroeg om duidelijk aan te geven hoeveel asbest er in het gebouw zit. Want anders moet je gaan zagen en hakken in het bestaande gebouw en dat willen we nu nog niet."

Zorgvuldig traject
De Ruijter: "De keuze voor nieuwbouw is een langjarig traject; en zoals in de onderwijsvisie en routekaart gezegd: we lopen een zorgvuldig traject. De raad is en blijft aan zet. Ik vind het een voorrecht om juist voor dit onderwerp portefeuillehouder te zijn. Door te investeren in de jeugd, investeer je in de toekomst. Ik weet dat om die reden ook onder de raad het belang van kwalitatief en breed aanbod onderwijs enorm leeft. Uiteindelijk is dat het effect van onze stapsgewijze besluitvorming: voldoen aan onze wettelijke taak om te zorgen voor voldoende en kwalitatieve onderwijshuisvesting, waardoor jongeren in en om Papendrecht hier naar school kunnen blijven gaan."

Volgende vergadering
Tijdens de volgende commissie Samenleving, op donderdag 14 oktober, zal er verder worden vergaderd over dit onderwerp. Dan wordt het een oordeelsvormende bijeenkomst, waarbij er dus niet alleen vragen gesteld mogen worden, maar de partijen ook hun oordeel mogen geven over de voorgenomen plannen."

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.