Moties 'stop controle coronabewijs' verworpen

01 oktober 2021
Moties 'stop controle coronabewijs' verworpen
In de raadzaal wordt nog anderhalve meter afstand gehouden

PAPENDRECHT - De fractie OP en André Stremler (voormalig fractievoorzitter PAB) hebben tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 september een motie ingediend om de waarnemend burgemeester op te roepen om geen BOA’s in te zetten op controle van de naleving op het coronatoegangsbewijs en om ook geen boetes uit te delen.

Ruud Lammers (OP): "Wij geven impliciet aan dat wij moeite hebben met het landelijk beleid en vooral op de wijze waarop dat neerslaat in de gemeente. Wij zijn als lokale volksvertegenwoordigers in beeld omdat het (landelijke) beleid plaatselijke ondernemers én inwoners treft. En wij willen er niet alleen voor de 'gevaccineerden' zijn. Maar wij willen er ook zijn voor de 'ongevaccineerde' Papendrechters. De bestuurlijke impotentie van de huidige regering heeft gezorgd voor een tweedeling in de samenleving die wij met elkaar een halt moeten toeroepen. Voor het te laat is en burgerlijke ongehoorzaamheid de kop opsteekt."

André Stremler (op persoonlijke titel, dus niet namens het PAB) verwoordde het zelfs nog een stuk scherper: "Stop het corona toegangsbewijs. Het is griezelig wat er gebeurt vanuit de overheid. Er is sprake van invoering van apartheid. Stop de tirannie. Ik wil persoonlijk kleur bekennen. De inwoners kunnen op mij rekenen!"

Sophia de Keizer (VVD): "In beide moties wordt opgeroepen tot het schenden van de eed die ik heb afgelegd toen ik beëindigd werd aan het begin van deze raadsperiode.
In deze eed staat onder andere het volgende; Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Of door anderen afgesloten met dat verklaar en beloof ik.
 
Ik begrijp dat er lokale partijen zijn, die geen overleg kunnen plegen met hun landelijke achterban en dat dat lastig is. Die zich afzetten tegen onze overheid, die gefrustreerd zijn, het niet eens zijn met dingen die gebeuren…en dat mag. 
Ook ik begrijp niet alles en ook ik word er soms gek van… ook dat mag.
Maar we mogen niet tegen de wet ingaan, ik zal daarom de vergadering nu verlaten."

Naast Sophia de Keizer (VVD) verlieten ook Akkie Bokma (VVD) en Bert Grimmius (GroenLinks) de zaal. De andere raadsleden, die de motie niet hadden ingediend, bleven wel zitten, zij het met tegenzin.

Martin Verweij (PAB) reageert op zijn partijgenoot: "Het is in onze partij een vrije kwestie, ieder lid mag zijn eigen afweging maken. Maar als partij distantiëren we ons van deze motie. We mogen niet tegen de wet ingaan. Moeten we een uitzondering maken voor 1 ondernemer die terug wil naar de 1,5 meter maatregelen?"

Trijntje van Es (D66): "Respect dat er vrijheid is om hier ons over uit te spreken. Maar we kunnen er niet omheen, we moeten de wet volgen. Verschillende burgemeesters in Nederland geven aan niet hard op te treden. Ik ben benieuwd hoe onze burgemeester hier over denkt. Ook ben ik benieuwd of er ondernemers zijn die controles weigeren, hoe werd er mee omgegaan?"

Leon van den Dool (CDA): "We kunnen het niet over landelijk beleid hebben. Deze raad is niet het podium om dit te bespreken. We hebben juist veel gedaan voor de ondernemers. De motie roept op om de wet tegen te werken, dit gaat in tegen onze eed. We zijn ook tegen het bespreken van deze motie. we nemen uit protest niet verder deel aan dit debat."

Jaco van Erk (CU): "Inderdaad, We moeten ons aan de wet houden. Ook al stemde CU landelijk tegen de coronapas. Een BOA moet eerst het gesprek aangaan en wijzen op regels. Er moet in alle redelijkheid gehandeld worden niet direct worden gedreigd met een boete."

Arjan Kosten (SGP) is het hier ook mee eens: "We moeten het landelijke beleid volgen, ook al stemde SGP tegen en ben ik persoonlijk ook tegen."

Derya Karso (PvdA): "Verschillende waarden in de samenleving botsen en dat betreuren wij.
wij houden ons aan de wet. Alsjeblieft, denk in oplossingen, ga niet handhaven met harde hand."

Waarnemend burgemeester Jetten reageert als verantwoordelijk voor veiligheid en handhaving in Papendrecht: "Deze tijdelijke maatregel is bedoeld om de ziekte in te dammen. Het is een verruiming. Regionaal zijn er afspraken gemaakt. De inzet is veiligheid. De lokale overheid moet landelijk beleid uitvoeren. Eerst spreken met elkaar. Er is met heel veel ondernemers gesproken, ook met ondernemers die niet willen uitvoeren. Maar deze maatregel geldt voor iedereen. Wil je dat niet, dan op termijn kan het leiden tot een boete. Er zijn zeker nog geen boetes uitgedeeld.
We handhaven pas bij excessen."

José van der Tak (OP) steunt zijn partijgenoot Ruud Lammers: "Wij zijn mensen, geen QR code. In de hal hangt groot artikel 1 uit de grondwet. Discriminatie is niet toegestaan. Gelijke behandeling is voor iedereen. Ik stem daarom voor de moties."

Uiteindelijk werden 3 moties met ongeveer gelijke strekking in stemming gebracht, waarbij 3 stemmen voor waren (Ruud Lammers (OP), José van der Tak (OP) en André Stremler (PAB). De anderen waren tegen met 14 stemmen, waarbij de moties dus zijn verworpen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.