Gemeenteraad akkoord met uitbreiding samenwerking Fokker

04 november 2021
Gemeenteraad akkoord met uitbreiding samenwerking Fokker
Gemeenteraadsleden in onderling overleg tijdens de begrotingsbehandeling

PAPENDRECHT - Het college van B&W van Papendrecht is van plan om haar al bestaande samenwerking met GKN Aerospace/Fokker uit te breiden en wil hiervoor een lening van maximaal 16 miljoen euro verstrekken. Op donderdag 4 november werd dit voorstel in de gemeenteraadsvergadering besproken.

Jaco van Erk (ChristenUnie) beet het spits af en gaf aan: “Onze fractie is enthousiast, vanwege 3 redenen: De uitbreiding levert een economische impuls op voor Papendrecht en regio met veel extra banen, het type banen die zullen ontstaan - vooral mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - en we verwachten dat het de gemeente op termijn geld gaat opleveren. We stemmen dus van harte in met het voorstel.”

De andere partijen VVD, OP, CDA, D66, PAB en de PvdA kwamen met soortgelijke bewoordingen en complimenten voor het geleverde werk van de wethouder en zijn team.

Ook Arjan Kosten (SGP) was vanavond positief: “In 2013 had de SGP fractie niet ingestemd met de investering in Fokker. Toen ging het alleen om het hoofdkantoor. Maar nu ligt er wat ons betreft een andere deal op tafel. Ook konden we toen niet instemmen vanwege het gelopen proces, omdat we toen heel laat werden geïnformeerd en we onder druk een beslissing moesten nemen. Maar nu zijn we gelukkig vroegtijdig meegenomen en daar hebben we veel waardering voor. En in 2013 vonden we de financiële risico’s een heikel punt. We kunnen nu gelukkig zeggen dat het goed is uitgepakt. De afspraken die er nu liggen, laten zien dat we risico’s wat ons betreft voldoende zijn ingeperkt. In principe staan we op het standpunt dat de gemeente geen bankier moet zijn. Maar goed, wat moet je dan? Het risico is dan dat je de werkgelegenheid verliest en dat kost de gemeente pas veel geld.”

Bert Grimmius (GroenLinks) was echter niet overtuigd: “In 2013 waren we tegen de samenwerking met Fokker en dat zijn we tot op de dag van vandaag nog steeds. Ons hoofdbezwaar is dat de gemeente optreedt als bankier. De gemeente bouwt een nieuw pand in het groene deel van Slobbengors met gemeenschapsgeld. Als belangrijk argument werd gesteld dat de werkgelegenheid behouden zou blijven, maar tot nu toe is het tegendeel gebleken. Er ging vooral personeel uit en dan hebben we het niet over het natuurlijk verloop. We vragen ons sterk af: komen andere Papendrechtse bedrijven, die een stuk kleiner zijn, dan ook in aanmerking voor een dergelijke behandeling? Wij stemmen daarom tegen dit voorstel.”

Peter Stremler stemde als enige van de PAB fractie tegen het voorstel: “Ik heb 3 redenen om tegen dit voorstel te stemmen. Ten eerste is het staatssteun, want ik ben principieel in het verlenen van staatssteun aan bedrijven, helemaal in tijden van flinke bezuinigingen. Ten tweede ben ik van mening dat de luchtvaart een onderdeel vormt  van de klimaatcrisis. Ten derde: Er is een enorm tekort aan technisch geschoold personeel, er worden straks mensen ‘ingepikt’ door een sector die de maatschappij niet verder helpt. Hierdoor ontstaat er een tekort bij andere bedrijfstakken.”

Na stemming waren 19 personen voor het voorstel en 2 personen (Bert Grimmius en Peter Stremler) tegen.

In dezelfde raadsvergadering werd ook de begroting van 2022 aangenomen, alleen de VVD fractie bleek tegen te stemmen. Verder werd er ook een amendement aangenomen van PAB, PvdA en GroenLinks om niet te bezuinigen op de kwaliteit van het groenonderhoud.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.