Nieuwe politieke partij in Papendrecht: 50Plus

24 november 2021
Nieuwe politieke partij in Papendrecht: 50Plus

PAPENDRECHT - Papendrecht krijgt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen waarschijnlijk een extra partij bij, namelijk 50Plus, die zich vooral richt op de belangen van Papendrechtse ouderen.

De lijsttrekker is Louis van Houtert en hij is druk bezig om geschikte kandidaten te vinden die op de Papendrechtse kieslijst willen staan.

We stellen een aantal vragen om met Louis en 50Plus kennis te maken:

Wat is uw persoonlijke motivatie?
"Ik woon inmiddels 14 jaar in Papendrecht. Als gepensioneerd re-integratie adviseur heb ik achter vele voordeuren mogen kijken, en kunnen constateren dat voor velen de welvaartsstaat, zorg en veiligheid niet zo vanzelfsprekend zijn. Met name onze senioren verdienen onze aandacht en politieke inzet om hun situatie verbeteren."

Waarom gekozen voor 50Plus?
"50PLUS werd enkele jaren geleden opgericht als een brede volkspartij voor 50-plussers. De partij wil opkomen voor de kwetsbare groepen in de samenleving die zich vaak niet serieus behandeld voelt. Zo zijn ouderen nog altijd ondervertegenwoordigd in politieke functies, omdat de meeste politieke partijen niet bereid zijn ouderen verkiesbaar te stellen. Ouderen worden op vele manieren benadeeld, bijvoorbeeld door onevenredig zware ingrepen in hun financiële positie (belastingen, AOW, pensioenen). Op de arbeidsmarkt worden ze als te duur en te weinig productief gezien. 50PLUS verzet zich tegen deze achterstelling van de 50-plussers. Daarom stelt 50PLUS ook ouderen kandidaat voor politieke functies met een programma dat op de leefwereld van 50-plussers is afgestemd. Zo is 50PLUS in zekere zin een politieke emancipatie-beweging voor de huidige en toekomstige senioren generaties."

We hebben drie hoofdpunten: Individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat zijn de doelstellingen voor Papendrecht?
"50Plus streeft ernaar om voor Papendrecht een totaalprogramma te ontwikkelen met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers. Uitgangspunt zal zijn dat dit programma zich zal richten tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij Papendrecht en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS: Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een dorp dat vernieuwt, dat ondernemend is, dat zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers - en met name de ouderen - zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen de generaties."

Oproep
Louis van Houtert doet een oproep aan kandidaten: "U moet in 2022 daadwerkelijk in de gemeente Papendrecht ingeschreven staan om in aanmerking te komen als lid van de gemeenteraad, maar voorop staat natuurlijk, dat u in staat en bereid bent deze mooie taak als lokale volksvertegenwoordiger op u te nemen.

Wilt U zelf (nog) geen kandidaat voor een mogelijke raadszetel zijn, maar 50Plus Papendrecht straks op een andere manier, als lijstduwer, vrijwilliger, sympathisant of deskundig beleidsadviseur, met de campagne en daarna, gaan helpen? Dan hoor ik dat natuurlijk ook graag van u.

Graag verneem ik zo spoedig mogelijk, in een persoonlijke email aan het adres politicus@planet.nl of via tel.nr.: 06-18847582, of ik u mag verwelkomen als mogelijke kandidaat voor de kieslijst van 50Plus Papendrecht."

Tweede Kamer
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021 behaalde 50Plus een zetel, namelijk van lijsttrekker Liane den Haan. Zij verliet echter op 11 mei de partij, waardoor 50Plus niet meer in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd. Wel heeft de partij nog twee zetels in de Eerste Kamer.

Onafhankelijk Papendrecht
Louis van Houtert stond al eerder op een kandidatenlijst van een Papendrecht, namelijk in 2014 op de tweede plaats van de destijds nieuwe partij Onafhankelijk Papendrecht. De partij kreeg toen echter slechts 1 zetel, zodat Louis niet de raad in ging.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.