Gemeenteraad akkoord met omgekeerde afvalinzameling

03 december 2021
Gemeenteraad akkoord met omgekeerde afvalinzameling
Archieffoto gemeenteraad

PAPENDRECHT - In Nederland mag elke inwoner jaarlijks maximaal honderd kilo restafval inleveren, maar met 244 kilo per jaar zit Papendrecht hier ver boven.

Er zijn twee manieren om dit op te lossen, namelijk vooraf afval scheiden (omgekeerde afvalinzameling) of achter afval scheiden (nascheiding). De gmeente Papendrecht heeft daarom adviesbureau Royal Haskoning onderzoek laten uitvoeren wat voor Papendrecht de beste oplossing is. Het blijkt nu dat zelf vooraf afval scheiden flink minder afval oplevert vergeleken met machinale nascheiding.

Wethouder Janssen heeft daarom namens het college een voorstel ingediend om vol in te zetten op omgekeerde afvalinzameling. In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 2 december werd dit voorstel besproken.

Akkie Bokma (VVD) beet het spits af en was behoorlijk kritisch: "Na het raadsbesluit van maart 2018 is er van alles aan gedaan om tot nascheiding te komen. Maar tot onze verbazing ligt er nu een voorstel voor omgekeerd inzamelen. De invoering van ondergrondse containers vraagt een flinke investering, niet alleen financieel, maar ook in ruimtelijke middelen. Hoeveel meter kan een container van m'n voordeur komen? In het voorstel wordt uitgegaan van diftar, maar de uitgangspunten staan nog niet duidelijk vast. Moeten inwoners gaan betalen per keer dat men iets wegbrengt?"

Peter Stremler (PAB): We zijn blij met het voorstel. We kunnen maximaal 100 kilo per inwoners in Papendrecht niet redden met nascheiding door machines. We hopen nu in 1 keer te bereiken dat we niet meer de slechtste jongen in de regio zijn, maar de beste jongen."

Derya Karso (PvdA) vulde hierop aan: "Het is niet alleen de consument, maar ook de producent die veel restafval levert. Het liefst zouden we die extra belasten. Maar daar kunnen we als gemeente helaas niets aan doen. Verder blijkt ook dat tweederde van het afval niet reclyclebaar is, dat is ook een zorgenpunt."

Trijntje van Es (D66) is verheugd met het voorstel: "We moeten echt van 244 naar 100 kilo afval per inwoner om de landelijke normen te doen, dus dit is de enige logische oplossing. Mooi is ook dat de afvalstoffenheffing omlaag gaat. De uitwerking heeft nog wel wat voeten in de aarde, maar we stemmen met veel genoegen voor het voorstel."

Ruud Lammers (OP): "We zijn zeker voor het voorstel. Je moet de bewoners wel goed in staat stellen om afval goed te scheiden, het moet zo makkelijk mogelijk worden gemaakt."

Arianne van der Matten (CDA): Wethouder Janssen kwam voor de zomer met een voorstel voor nascheiding en tijdens de commissievergadering op 17 november ineens met omgekeerd inzamelen. We zijn niet tegen omgekeerd inzamelen, maar hebben wel moeite met diftar. Dit creëert ongetwijfeld ongewenste neveneffecten zoals afvaldumping en afvaltoerisme. Gaat hier op gehandhaafd worden? En gaan containers wel voldoende geleegd worden? 

Wethouder Janssen gaf vervolgens antwoord op de vragen die zijn gesteld: "Na onderzoek blijkt dat we alleen met omgekeerd inzamelen aan maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar komen, het is dus de enige oplossing. Communicatie naar inwoners blijft wel uiterst belangrijk. We streven naar een rustige overgang naar nieuwe vorm van afvalinzameling. Diftar lijkt duurder uit te pakken, maar dat is niet het geval voor de meeste inwoners. Uit onderzoek blijkt dat een huishouden jaarlijks gemiddeld tussen de 50 en 70 euro goedkoper uit is."  Op de vraag of een klein bedrag per keer beter is dan een hoog bedrag in 1 keer antwoordde Janssen bevestigend. Er moet volgens de wethouder nog wel het een en ander goed worden uitgewerkt.

Uiteindelijk stemden alle partijen voor het voorstel, behalve André Stremler (PAB) op persoonlijke titel, Akkie Bokma (VVD) en Sophia de Keizer (VVD).

Sophia de Keizer gaf als stemverklaring: "De VVD kan niet instemmen met het voorliggende voorstel dat zo’n grote consequenties heeft voor onze inwoners.

  1. Willen onze inwoners dit wel?
  2. Er wordt gegoocheld met cijfers.
  3. Waar zijn de tekeningen voor de 120 nieuwe afvalstations
  4. Waar is het communicatie- en participatieplan ?

Kortom, we vinden het voorstel onvolledig en zeker nIet klaar voor besluitvorming."

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.