VVD: "Keuze voorkeursvariant afvalinzameling Papendrecht niet rijp voor besluitvorming"

03 december 2021 door de redactie
VVD: "Keuze voorkeursvariant afvalinzameling Papendrecht niet rijp voor besluitvorming"

PAPENDRECHT - Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 december j.l. was het aan de raad om in te stemmen met het onderstaande voorstel:

Keuze voorkeursvariant afvalinzameling Papendrecht, gevraagd besluit:

  1. Omgekeerd inzamelen restafval met diftar vast te stellen voor de gemeente Papendrecht.
  2. Zo spoedig mogelijk na de operationele invoering van de variant omgekeerd inzamelen van het restafval de invoering van diftar in te voeren.
  3. De exacte uitgangspunten voor diftar later, maar voor invoering, vast te stellen.
  4. Voor de inwoners in het dijkgebied de variant bronscheiding met restafval om de vier weken ophalen vast te stellen. Inhoud Inleiding In de commissie Ruimte van 23 juni 2021 is het voorstel Afvalinzameling Papendrecht gepresenteerd.

Tijdens de bespreking heeft de commissie een aantal harde uitgangspunten geformuleerd die de basis vormen voor een uit te werken businesscase. Uitgangspunten commissie van 23 juni 2021

  • Ga bij de uitwerkingen uit van de doelstellingen 100 kg restafval per inwoner en 75% hergebruik
  • Zet de verschillende varianten met voor- en nascheiding naast elkaar op basis van de volgende gegevens: 1. Voor- en nadelen 2. Mate van dienstverlening 3. Te verwachten milieudoelstellingen 4. Kosten/baten

De Papendrechtse VVD heeft als enige partij in de raad ( met uitzondering van de André Stremler op persoonlijke titel van het PAB) tegen dit voorstel gestemd.

Sophia de Keizer legt uit: "Dit besluit heeft zeer grote consequenties en een enorme impact voor onze inwoners. Wat de VVD fractie betreft wordt er gegoocheld met cijfers en is er duidelijk naar een voorkeur toegewerkt, die er niet lang geleden totaal anders uitzag. Vanzelfsprekend willen we ook dat de hoeveelheid restafval daalt, maar wilt u dit middels een vierde afvalcontainer of een deels ondergrondse container?

Het betreft een miljoenenuitgave, die er toe bijdraagt dat er straks nog eens 120 nieuwe afvalstations (ja, u leest het goed) her en der door Papendrecht zullen worden geplaatst.

Waar zijn de tekeningen voor die 120 nieuwe afval stations? Komen de nieuwe containers voor uw deur? Ondervindt u daar straks overlast van? Gaat dit ten koste van uw woongenot? Kost dit parkeerplaatsen? Wordt uw huis daardoor minder waard? Krijgt u overlast van stank en ongedierte? Wordt u meegenomen in overleg?  Hoe is het participatie traject en waar is het  communicatieplan, want deze plannen ontbreken in de besluitvorming? Komen er in de toekomst nóg meer bakken bij als HVC straks aan u vraagt om de appelpitjes uit het klokhuis apart in te leveren? Is het niet aan HVC om voor goede nascheiding te zorgen? Zijn er al niet voldoende plaatsen in onze gemeente waar u uw afval gescheiden aan kan bieden? Wellicht heeft u ook opgemerkt dat er inmiddels ook ondergrondse glascontainers zijn geplaatst zonder overleg.

Doet u al niet genoeg? Slaan we door met dit besluit? Bent u bereid om wellicht iets meer te betalen als dat voor u als consument gemakkelijker wordt? Wel nu, het maakt blijkbaar niet uit, want aan u is niets gevraagd.

Slechts 3 maanden voor de verkiezingen wordt dit onvolledige plan er gewoon doorheen gedrukt en dat verbaast ons en dat stemt ons diep teleur. Bent u blij met dit besluit?" Aldus Sophia de Keizer.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.