Verhuizing bibliotheek naar gemeentehuis krijgt ruime meerderheid

25 februari 2022
Verhuizing bibliotheek naar gemeentehuis krijgt ruime meerderheid

PAPENDRECHT - Donderdag 24 februari vergaderde de gemeenteraad over het voorstel om 689.000 euro beschikbaar te stellen voor de verhuizing van de bibliotheek. De plannen kunnen bij de meeste partijen goedkeuring verkrijgen, maar de investering is toch wel een flinke drempel.
Hieronder de reactie van de woordvoerders van alle partijen:

Martin Verweij (PAB): “Ik ben een voorstander van de verhuizing, maar is zo een groot bedrag echt nodig?”. We werden ook getriggerd door de sfeerimpressie, er moet een luxe inrichting tot stand komen en wij zijn liever van het sober maar doelmatig. Een luxe inrichting is onnodig. Wij vragen daarom om nog eens goed te kijken naar het bedrag of die nog naar beneden kan. Daarom zullen we samen met de VVD een motie indienen"

Trijntje van Es (D66): “Wij van D66 vinden het plan niet rijp voor besluitvorming. Het is te overhaast en ondoordacht, belangrijke zaken worden vergeten waardoor je kansen laat liggen. Het beste is ook om dit plan uit te stellen. Andere culturele instellingen waren niet betrokken en er is niet overlegd met de gemeenteraad. Er is geen rekening gehouden met de ambtenaren en andere gebruikers die in de toekomst gebruik willen maken van het gebouw. Er is geen sprake van participatie, de inwoners zijn niet betrokken. Wij vinden dit een zorgelijke en pijnlijke ontwikkeling.”

Arjan Korsten (SGP): “Wij steunen de motie, dit biedt beide partijen meer waarde. Het krediet bedrag is inderdaad een fors bedrag, maar dit bedrag wordt binnen 20 jaar terugbetaald door de bibliotheek. In die zin kost het de gemeente niets, het geld komt uiteindelijk weer terug."

Akkie Bokma (VVD): “Door deze investering bespaart de gemeente geld, door de lagere subsidie zal deze investering zichzelf terugverdienen. De huidige locatie kan verhuurd worden, waardoor er extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. Dit biedt veel kansen, wij delen de mening van de PAB dat het bedrag wel erg hoog is. Wij dienen daarom de motie mede in.”

Jaco van Erk (ChristenUnie): “Wij vinden dit een goed doordacht plan” Een bibliotheek dat klaar is voor de toekomst, want een bibliotheek is veel meer dan alleen het uitlenen van boeken. Over het krediet: het is inderdaad veel geld, maar je moet er ook nuchter in zijn. Het geld komt wel terug en dat is prima en zorgvuldig geregeld. Als je iets doet, moet je het goed en gedegen doen en niet half. Als fractie hebben we er alle vertrouwen in dat er goed wordt omgegaan met het geld, hierbij kunnen jullie op onze steun rekenen."

Ruud Lammers (OP): “Wij vinden dat we het niet moeten doen. De reden hiervoor is dat de wijze waarop dit idee tot stand is gekomen niet goed is. Het is door financiën ingegeven. Het is wellicht beter om dit voorstel over de verkiezingen heen te tillen en nog eens goed te kijken naar het overleg met de stakeholders, de culturele sector waar de bibliotheek ook deel van uit maakt. We vinden ook dat de participatie tekort geschoten is. We moeten vooral zo'n een investering doen als het veel draagvlak heeft in de samenleving en in de sector. We denken dat het beter is om nog eens goed te kijken naar de wensen binnen de cultuursector."

Bert Grimmus (GroenLinks): “Waar is het krediet op gebaseerd?” De plannen staan nog niet vast, het is nog een beetje los zand. Het is in onze ogen nog niet helemaal duidelijk, welke kosten zijn er precies en wie is er verantwoordelijk voor welke kosten. Waarom dit plan met deze snelheid? Er is nog voldoende tijd om dit goed uit te denken."

Corrie Middelkoop – van den Adel (CDA): “Wij hebben veel inhoudelijke gesprekken gevoerd met bibliotheekbezoekers. In deze gesprekken hebben we een eerlijk verhaal verteld, dit is ook participatie, luisteren naar de inwoners. Het eerlijke verhaal duidelijk maken aan de bewoners dat die 1,3 miljoen kosten die sommige partijen ventileren niet kloppen, dat de lagere opbrengst van Markt 1 niets te maken heeft met de bibliotheek, maar met de keus om te zorgen voor zorgwoningen. Ik heb nog een vraag aan de collega raadsleden die uitstel willen: waarom kwamen jullie daar een jaar geleden niet mee? Dus toen we de bij businesscase cultuur hebben behandeld en de bibliotheek eruit werd gehaald. Het CDA heeft er vertrouwen in dat als er vandaag ingestemd gaat worden met het kredietvoorstel de huidige locatie spoedig commercieel verhuurd zal gaan worden."

En tenslotte Derya Karso (PvdA): “Het was vorig jaar nog even spannend of wij in Papendrecht nog wel een bibliotheek zouden hebben. De actie 'red de bieb' heeft dan ook veel losgemaakt in de samenleving. “Het voorstel wat nu voor ons ligt snappen we echter niet. Waarom zou je een bibliotheek in een gemeentehuis plaatsen, op de eerste etage tussen de ambtenaren? In gesprekken met de inwoners horen we dit ook terug. Zaken zoals: “Het kost onnodig teveel geld”. Het gemeentehuis wordt door veel inwoners niet eens gezien als het 'huis van de samenleving'. Dit zijn de plekken waar mensen wonen, werken en bij elkaar komen. De bibliotheek moet een ontmoetingsplek zijn. Waarom is er niet gekozen om de bibliotheek met andere cultuur organisaties samen te brengen? Onder een dak, onder een cultuurhuis."

Wethouder De Ruijter is blij met de steun en bevestigde de motie: "We kijken financieel echt of we het naar beneden kunnen bijstellen. Er komen geen extra kosten voor extra wensen."

Uiteindelijk werd het plan aangenomen met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen. PvdA, GroenLinks, D66 en OP waren tegen. Alle andere partijen waren voor. Tevens werd de motie van PAB en VVD aangenomen, waarin het college met nadruk werd opgeroepen om de totale kosten zo laag mogelijk te houden.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.