Analyse: wat hebben de Papendrechtse politieke partijen de afgelopen periode bereikt?

10 maart 2022
Analyse: wat hebben de Papendrechtse politieke partijen de afgelopen periode bereikt?

PAPENDRECHT - Nog enkele dagen, en dan mogen we stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. In Papendrecht zijn er 23 zetels te verdelen onder 9 politieke partijen.
Hans Huisman heeft de afgelopen periode alle partijen intensief gevolgd, zowel tijdens vergaderingen, als in de media en op hun eigen kanalen.

Hieronder volgt een overzicht van de bereikte resultaten en de indruk die ze hebben achtergelaten.

CDA  
Het CDA was de afgelopen periode vertegenwoordigd in het college. Na het PAB was het CDA de grootste partij in de raad met 3 zetels. In haar eigen gelederen was er helaas geen geschikte wethouder beschikbaar, maar er werd wel een ervaren wethouder gevonden in Numansdorp in de persoon van Pieter Paans. En deze keuze bleek een schot in de roos, want Paans heeft goed afgeleverd en een moeilijke bezuinigingsoperatie goed afgerond. Paans was wethouder financiën, jeugd en sociaal domein en Economie en sport. Zijn prestaties zijn niet verborgen gebleven, want sinds een paar maanden is hij burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. Bijzonder is dat fractievoorzitter Egbert Lichtenberg ook burgemeester is geworden, namelijk van de gemeente Altena. Hij werd in oktober 2019 opgevolgd door Leon van den Dool. De partij heeft zich ook bijzonder ingezet voor de verhuizing van de bibliotheek naar het gemeentehuis, waarvoor het zelfs een handtekeningenactie heeft gehouden.

ChristenUnie
De ChistenUnie was de afgelopen periode vertegenwoordigd in het college. De eerste twee jaar was Pieter-Jan den Dekker fractievoorziter en in mei 2021 werd hij opgevolgd door Jaco van Erk.
In de persoon van Kees de Ruijter mocht de CU een wethouder leveren. Hij was wethouder verkeer, vervoer en waterstaat, onderwijs, media, economie, sport, volksgezondheid, begraafplaats, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden & wijkgericht werken. Al snel bleek dat De Ruijter zich met hart en ziel inzet voor zijn werk en het Papendrechtse onderwijs in het bijzonder. De Ruijter was deze collegeperiode ook belast met het grootste dossier, namelijk de huisvestiging van de voortgezet onderwijs scholen. Dit dossier loopt al jaren, maar kwam nooit echt van de grond. De Ruijter heeft de afgelopen periode echt grote stappen kunnen zetten. Het was voor hem wel een grote tegenvaller dat in november 2021 werd ingestemd om naast onderzoek naar nieuwbouw, ook een plan B uit te voren, namelijk renovatie van de VO-scholen. Hij heeft toen een paar weken een time-out gehad, maar daarna heeft hij gelukkig weer het werk hervat. Ook heeft De Ruijter het armoedebeleid concreet invulling gegeven met de start van het Actieplan tegen Armoede.

D66
De afgelopen periode zat D66 in de oppositie, waarbij Trijntje van Es de kar trok. Het stelde zich de eerste paar jaar behoorlijk coöperatief op, maar het laatste jaar trok het meer een eigen plan. D66 liet zien dat je ook vanuit de oppositie nog best wat voor elkaar kunt krijgen, als het gaat om onderwerpen waar geen harde afspraken zijn gedaan in het collegakkoord. Zo heeft de partij met een motie voor een regenboogmarkering een meerderheid weten te behalen. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van een plan B voor een onderzoek naar de kosten van renovatie in plaats van nieuwbouw van de voortgezet onderwijs scholen in Papendrecht. In eerste instantie schrok D66 van de hoge investering die voor de nieuwbouw gedaan moeten worden, maar inmiddels lijkt de partij bijgedraaid te zijn en in te zien dat er financieel meer mogelijk is dan gedacht. Trijntje van Es is in de raadzaal een scherpe debater met zoveel overtuigingskracht, dat andere partijen nogal eens gaan twijfelen over hun eigen standpunten.

GroenLinks
Met 1 zetel voor Bert Grimmius zat GroenLinks ook in de oppositie. Met 21 ingediende moties was het een actieve partij. Met slechts 1 zetel is het lastig om bepaalde zaken gedaan te krijgen, maar toch zijn er diverse moties aangenomen waar GroenLinks mede-indiener van was. Zo is de partij blij met met de regenboogmarkering die dit jaar gaat komen, want hier had het zich al heel wat jaren voor ingezet. Bert Grimmius wordt na de verkiezingen opgevolgd door zijn zoon Chris Grimmius, die de nieuwe fractievoorzitter zal worden, ervanuit gaande dat de partij minimaal 1 zetel zal behalen. Chris Grimmius is echter nog wel een grote onbekende, aangezien hij nog niet actief is geweest in de gemeenteraad en ook nog niet veel in de media is gekomen. Zelf zag ik hem afgelopen maandag pas voor het eerst in actie tijdens het jongerendebat, waar hij overigens een prima indruk maakte.

Onafhankelijk Papendrecht
De lokale partij Onafhankelijk Papendrecht (OP) zat de afgelopen periode ook in de oppositie. Deze partij is veruit het meest actief geweest van alle partijen. Op de website heeft het zeer veel standpunten staan, waar andere partijen nog wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Overigens zijn veel artikelen moeizaam te lezen, omdat deze doorgaans erg lang zijn en ambtelijk taalgebruik bevatten.
Het OP heeft de afgelopen periode maar liefst 50 moties (mede) ingediend, waarvan er slechts 8 zijn aangenomen. Hier zaten meerdere moties bij waarvan bij voorbaat al duidelijk was dat er geen meerderheid voor was, maar die uit publiciteitsoogpunt toch werden ingediend. Een bekend voorbeeld is de motie over het behoud van het personeel voor de fietsenstalling, die zelfs twee keer werd ingediend en waar alle partijen niet mee instemden, behalve het OP. Verder bleek: Wanneer Ruud Lammers op onwaarheden wordt gewezen, praat hij er omheen. Overigens behaalde de partij wel een mooi succes bij de motie 'PFAS uit productie Chemours'. Het OP was de eerste partij die hier aandacht voor vroeg.

Qua communicatie met de collega politieke partijen scoort OP onvoldoende. Lammers stuurt geregeld mails naar collega's waar de honden geen brood van lusten. Verder maakt hij geregeld ruzie met de plaatselijke pers, wat niet handig is. Over de nummer twee van OP in de gemeenteraad, José van der Tak, ben ik wel te spreken. Hij was een welkome aanvulling in de raad met zijn vakkennis. Helaas staat hij niet meer op de kieslijst voor de komende verkiezingen.

PAB
Het Papendrechts Algemeen Belang (PAB) werd de grote winnaar van de afgelopen verkiezingen en behaalde een recordaantal van 9 zetels.Hiermee werd het met afstand de grootste partij in de coalitie en mocht het twee wethouders leveren.
Lijsttrekker Arno Janssen werd wethouder met de portefeuilles groen en milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid. De start voor Janssen was moeizaam met een tegenvaller op het dossier Korteland Rijwielen. De provincie gaf geen toestemming om het bestemmingsplan voor de fietsenzaak aan de Coornhertstraat aan te passen. Bij veel Papendrechters was het beeld onstaan dat Janssen dit wel even zou regelen, maar dat viel dus tegen. Janssen heeft wel mooie resultaten bereikt op het gebied van woningbouw in Papendrecht. Zo zijn de bouwplannen voor nieuwe huizen en appartementen goedgekeurd aan de Veerpromenade, hoek Veerweg/Vondellaan en het gebied Kraaihoek 1.
Corine Verver was wethouder burgerparticipatie, dienstverlening, wijkteams, jeugd, sociaal domein, cultuur, evenementen en omgevingsvisie. Ze stond een stuk minder op de voorgrond dan Arno Janssen, maar dat ligt natuurlijk ook aan het takenpakket. In het begin van de coronacrisis nam ze goed het voortouw om organisaties en inwoners die in de knel kwamen zoveel mogelijk te helpen. Inmiddels woont ze in Rotterdam en ze zal dan ook niet meer terugkeren als wethouder.
 
Het PAB heeft 21 moties ingediend en geen enkele stemming verloren. Dat is ook niet verwonderlijk: Met 9 zetels hoeven er maar 3 stemmen erbij te komen om al een meerderheid te behalen.
De eerste twee jaar was André Stremler fractievoorziter en in mei 2020 werd hij opgevolgd door Martin Verweij.
Sinds juli 2021 zaten er nog acht raadsleden namens het PAB in de raad, aangezien Bianca de Heer was gestopt en er geen vervanger meer gevonden kon worden.
De laatste paar maanden bleek dat voormalig fractievoorziter Stremler zich bevrijd voelde van de fractiediscipline, want een aantal keer stemde hij niet meer met de rest van de fractie mee. Bij zaken die niet in het coalitieakkoord staan is het voor het PAB ook geen probleem, want dan mogen de leden zelf een beslissing nemen. Stremler neemt na de verkiezingen afscheid van de gemeenteraad, waar hij maar liefst 28 jaar in heeft gezeten. Hij neemt wel op een wrange manier afscheid, want deze week bleek dat hij fractiegenoot Margré van Wijngaarden beticht van belangenverstrengeling inzake het bouwplan aan de Veerweg/Vondellaan.

PvdA
Met 1 zetel (hiervoor 2 zetels) voor Derya Karso zat de PvdA in de oppositie. Ondanks deze tegenvaller bleef Karso positief en zich inzetten voor de Papendrechters en dan in het bijzonder voor de Papendrechters die moeite hebben om financieel rond te komen. Op initiatief van Karso is er een Actieplan tegen Armoede gestart, wat vorige maand is gepresenteerd. Dit actieplan bevat altijd concrete acties om kwetsbare groepen te helpen uit de neerwaartse spiraal te komen. Verder heeft Karso zich ook ingezet voor betaalbare woningen in Papendrecht omdat de woningnood in Papendrecht erg hoog is, vooral onder starters. En dat eigen inwoners voorrang krijgen bij toewijzing van woningen. In mei 2021 kwam het bericht dat de PvdA met Groenlinks met een gezamenlijke lijst de verkiezingen in zouden gaan, maar de PvdA trok een half jaar later de stekker eruit. Ik vind het jammer dat er op deze wijze geen sterke linkse partij is ontstaan, want ideologisch staan beide partijen heel dicht bij elkaar.

SGP
De SGP heeft de afgelopen periode meegedaan in de coalitie in samenwerking met CU. Met de CU is de afspraak gemaakt dat om en om een wethouder mag worden geleverd. De vorige collegeperiode was het SGP wethouder Jan-Nathan Rozendaal en deze periode was het de beurt aan de CU wethouder, namelijk Kees de Ruijter.
De SGP is de afgelopen periode een degelijke en betrouwbare partij gebleken. Maar ook kritisch als het moet, zoals de vragen die de partij heeft gesteld over het strenge coronatoegangsbewijs bij sportcentrum Papendrecht en de tijdelijke veerpont. De partij heeft een actieve campagne gevoerd en is juist ook via sociale media en haar eigen website behoorlijk actief. De partij gaat goed met haar tijd mee en staat midden in de maatschappij.

VVD
De VVD zat voor het eerst in jaren in de oppositie, wat zeker in het begin even wennen was. De eerste twee jaar was Marco de Haas fractievoorziter en in april 2020 werd hij opgevolgd door Sophia de Keizer. De VVD was van de oppositiepartijen het meeste bereid om voorstellen van de coalitie te steunen, omdat er vooral naar de inhoud werd gekeken. Wel was de VVD uiterst kritisch op de bezuinigingsvoorstellen, omdat volgens Sophia de Keizer de burgers onvoldoende erbij waren betrokken en er niet de juiste keuzes zijn gemaakt. Als enige partij in de gemeenteraad stemde het daarom tegen de begroting van 2022. De VVD heeft ondanks de oppostie diverse successen behaald, zoals de 15 km markering op woonerfborden dat van start is gegaan en de tijdelijke versoepeling voor terrassen in coronatijd.

Deze verkiezingen kun je op drie verschillende dagen stemmen, namelijk op 14, 15 en 16 maart. Ik geef nadrukkelijk geen stemavies, maar doe wel de oproep: 'Maak gebruik van je stemrecht!'

Tekst en analyse: Hans Huisman

Update: In eerste instantie stond in het artikel ook het huidige aantal zetels en het aantal zetels dat ik verwacht dat de partijen gaan halen, maar dat ik heb nu verwijderd, omdat het - mogelijk - als een stemadvies kan worden opgevat. Het belangrijkste blijft de terugblik op de afgelopen 4 jaar. Verder hoop ik ook dat er wordt doorgeklikt op de diverse links in de tekst, zodat men nog beter kan zien wat er allemaal is gezegd en gedaan.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.