Provinciale Staten vergaderen binnenkort over woonbod en vervanging treinen MerwedeLingelijn

07 oktober 2022 • 08:55
Provinciale Staten vergaderen binnenkort over woonbod en vervanging treinen MerwedeLingelijn
DRECHTSTEDEN - Provinciale Staten vergaderen op 12 oktober over Indicatief woonbod provincie Zuid-Holland, Herziening omgevingsbeleid module Wonen en Werken, Herziening omgevingsbeleid module Ruimte en Wonen en Vervanging treinen MerwedeLingelijn

Indicatief woonbod provincie Zuid-Holland

In de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw, geeft het Rijk aan dat tot 2030 900.000 nieuwe woningen moeten worden toegevoegd in Nederland, waarvan vanaf 2025 2/3e deel uit betaalbare woningen bestaat. De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ambieert om in een hoog tempo prestatieafspraken te maken met provincies over hun aandeel in de totale woningbouwopgave.

Provinciale Staten spreken over de prestatieafspraken die de minister rond 1 oktober 2022 definitief wil maken met de provincie en de brief van het college over het indicatief woonbod van Zuid-Holland.

Herziening omgevingsbeleid module Wonen en Werken

De Herziening Omgevingsbeleid Module Wonen en Werken is een herziening van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma rondom de thema’s wonen en werken. De Herziening is in de Lange Termijn Agenda aangekondigd onder de noemer Herziening 2023 Omgevingsbeleid. Conform de protocolafspraken begint de procedure met een startnotitie die door Provinciale Staten wordt vastgesteld.

Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen

De Herziening Omgevingsbeleid Module Ruimte en Wonen heeft betrekking op een gedeeltelijke wijziging van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het Omgevingsprogramma. De wijzigingen betreffen een aantal onderwerpen rondom de thema’s ruimte en wonen. De wijzigingen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsprogramma worden vastgesteld door Provinciale Staten. De wijzigingen van het Omgevingsprogramma worden vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Op 9 september 2022 vond een hoorzitting plaats waar de indieners van zienswijzen hun zienswijzen nader konden toelichten.

Vervanging treinen MerwedeLingelijn

Het nieuwe beveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) wordt geleidelijk in Nederland ingevoerd. Voor de MerwedeLingelijn betekent dit dat alle treinen uiterlijk in 2026 moeten zijn voorzien van ERTMS. Aan Provinciale Staten wordt voorgesteld een bijdrage te leveren aan de vervanging van de bestaande treinen waarbij tegelijkertijd tegemoed gekomen kan worden aan het verzoek om te treinen te voorzien van een toilet en voor een betere toegankelijkheid van de treinen.

De bestaande treinen hebben de afgelopen jaren op enkele punten negatief in de belangstelling gestaan: de treinen hebben geen toilet, zijn niet voor iedereen met een beperking zelfstandig toegankelijk, de vloot heeft een beperkte capaciteit gelet op de zeer forse groei van het reizigersverkeer tot 2020 en elk rijtuig heeft maar één deur per zijde, waardoor het in- en uitstappen op drukke tijdstippen te veel tijd vraagt. Nieuwe treinen bieden de mogelijkheid deze maatschappelijke aandachtspunten voor een groot gedeelte op te lossen.  Provinciale Staten besluiten op 12 oktober onder meer over het voorstel om met Qbuzz overeenkomsten te sluiten gericht op een verlenging van de concessie met maximaal zeven jaar, een aanvraag tot een specifieke uitkering in te dienen bij het ministerie van I&W voor de bekostiging van projectkosten en de vervroegde afschrijvingskosten van de 10 treinen die nu rijden op de Merwedelingelijn en incidenteel een budget van € 11,2 miljoen uit te trekken voor de vervanging.

Insprekers kunnen zich tot uiterlijk één dag voor de vergadering om 12.00 uur in de middag per mail of telefonisch bij de Statengriffie aanmelden.

De voorzitter, Commissaris van de Koning de heer drs. J. Smit opent de vergadering om 10.00 uur

Deze Statenvergadering vindt plaats in de nieuwe Statenzaal in het provinciehuis in Den Haag.

Via https://staten.zuid-holland.nl/ kunnen belangstellenden de vergadering rechtstreeks en integraal volgen.

De volledige agenda met bijlagen kunt u te vinden op:

https://pzh.notubiz.nl/vergadering/963996

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.