Regio in Beeld geeft inzicht in personeelstekorten in Drechtsteden

01 november 2022 • 09:25
Regio in Beeld geeft inzicht in personeelstekorten in Drechtsteden

DRECHTSTEDEN -  Ondanks de coronacrisis, de voortdurend veranderende economische omstandigheden en de hoge inflatie, blijft de krapte op de arbeidsmarkt op een ongekend hoog niveau. Ook in arbeidsmarktregio Drechtsteden. Het aantal openstaande vacatures is in de afgelopen 1,5 jaar blijven groeien. Daartegenover staan steeds minder werkzoekenden. Regio in Beeld 2022 gaat in op de krapte op de arbeidsmarkt en mogelijke oplossingen.

Recordhoogte in Drechtsteden

De spanning op de arbeidsmarkt van Drechtsteden is niet nieuw. Al sinds het 2e kwartaal van 2018 is de arbeidsmarkt in de arbeidsmarktregio krap. In 2021 nam de spanning op de arbeidsmarkt, na een dip als gevolg van corona, snel toe en kwam in 2022 zelfs op een recordhoogte uit: met 7.200 openstaande vacatures eind 2e kwartaal 2022, is het aantal openstaande vacatures veel groter dan voor corona. Ten opzichte van begin 2016 is de vacaturemarkt zelfs 4 keer zo groot.
In alle sectoren in inmiddels sprake van krapte. Voor een aantal beroepen is al langere tijd sprake van een krappe arbeidsmarkt. Voorbeelden van beroepen in Drechtsteden waarvoor al minimaal 6 jaar sprake is van krapte zijn: monteurs industriële machines en installaties, ontwerpers ICT-systemen, verzorgenden IG en vrachtwagenchauffeurs. Voor werkgevers betekent die krapte dat het lastig is om geschikt personeel te vinden. Voor werkzoekenden biedt de krapte juist kansen.

Personeelstekort is hardnekkig

Het personeelstekort op de Nederlandse arbeidsmarkt is hardnekkig en heeft een aantal structurele oorzaken:

  • Er wordt relatief veel in deeltijd gewerkt.
  • Er stromen onvoldoende jongeren in om de uitstroom van ouderen op te vangen. Dit probleem blijft de komende jaren een grote rol spelen.
  • De opleidingen die jongeren volgen, sluiten onvoldoende aan bij beroepsrichtingen waarin de vraag groot is. Vooral in de technische beroepsrichtingen is de instroom van leerlingen afgenomen. 

De uitdagingen waar de Nederlandse samenleving op dit moment voor staat, doen een nog groter beroep op personeel dat al schaars is. Verduurzaming bijvoorbeeld, vraagt vooral technisch personeel. Terwijl de beschikbaarheid van technisch geschoolden al geruime tijd een knelpunt is. Ook de grote bouwopgave waar de regio Drechtsteden de komende jaren voor staat, heeft datzelfde technische personeel nodig. Het kabinet heeft plannen om de vergoedingen voor de kinderopvang te verhogen, terwijl de branche op dit moment al moeite heeft om de bezetting rond te krijgen.

Anders denken en doen om onbenut talent te activeren

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor werkgevers in regio Drechtsteden moeilijk om aan personeel te komen. Er komen te weinig reacties op de vacatures. De meerderheid van de werkgevers verwacht dat het vervullen van vacatures alleen maar moeilijker gaat worden. Eén van de oplossingen voor krapte is het breder kijken naar kandidaten. Er staat nog steeds talent aan de kant. Dit heet het onbenut arbeidspotentieel: mensen die mogelijk ingezet kunnen worden. Voor Drechtsteden gaat het om 4.600 personen. Het gaat allereerst om 700 onderbenutte deeltijders, die meer uren willen werken. Daarnaast zijn er 2.100 werklozen die zoeken naar werk en beschikbaar zijn. Ook zijn er nog 1.700 personen die wel beschikbaar zijn, maar momenteel niet actief op zoek zijn naar werk, ofwel wel op zoek zijn naar werk, maar niet direct beschikbaar.

Anders denken en doen

Om de personen te bereiken die nu nog naast de arbeidsmarkt staan, is anders denken en doen nodig teneinde de vele openstaande vacatures te vervullen. UWV bracht eerder een overzicht uit van diverse oplossingen voor de personeelskrapte. Een werkgever kan bijvoorbeeld denken aan het flexibiliseren van het aantal te werken uren per week zodat beschikbaarheid van de kandidaten minder een barrière vormt en interne mobiliteit mogelijk te maken door (interne) opleidingen aan te bieden.

‘Via Werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden willen wij werkgevers graag helpen om deze strategieën mogelijk te maken. Daarnaast is het belangrijk dat werkzoekenden zich breder gaan oriënteren en actiever gebruik gaan maken van beschikbare opleidingsmogelijkheden en combinaties van leren en werken. Werkzoekenden kunnen hierbij actieve ondersteuning krijgen van UWV, gemeente of sociale dienst. Ook kan men zich melden bij het Regionale Mobiliteitsteam Kickstart óf het Leerwerkloket Drechtsteden’.
Gerard Jellema, rayonmanager UWV Drechtsteden, Gorinchem, Rivierenland

Regio Drechtsteden in beeld

De jaarlijkse publicatie Regio in Beeld geeft inzicht in wat er speelt op de arbeidsmarkt in de 35 arbeidsmarktregio’s. Wilt u meer weten over de arbeidsmarkt in de Drechtsteden? Lees dan de publicatie ‘Regio in Beeld Drechtsteden’.

Personeelstekorten doen zich voor in alle beroepsgroepen. Om welke specifieke beroepen het gaat is te vinden in de 35 regionale overzichten van Kansrijke beroepen, die UWV ook vandaag uitbracht.


Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.