Gebouw Seringenstraat 16 vanaf maart 2023 ingezet voor tijdelijke opvang vluchtelingen

02 november 2022 • 20:30 door de redactie
Gebouw Seringenstraat 16 vanaf maart 2023 ingezet voor tijdelijke opvang vluchtelingen

PAPENDRECHT - Het College van B&W van Papendrecht en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) hebben in overleg met Rivas Zorggroep afgesproken om het gebouw aan de Seringenstraat 16 in Papendrecht te huren van Rivas en in te zetten voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Het gaat daarbij om een periode van drie jaar. In het gebouw zullen maximaal 50 minderjarige asielzoekers gehuisvest worden, in leeftijd variërend van 14 tot 18 jaar. Vanaf eind november zullen diverse verbouwings-werkzaamheden plaatsvinden. De verwachting is dat daarna de eerste jongeren vanaf eind maart 2023 in het gebouw opgevangen kunnen worden.

In het gebouw, beter bekend als Het Kruispunt, zat sinds 2011 het Centrum voor Jeugd en Gezin en daarvoor het consultatiebureau. Het gebouw is eigendom van de Rivas Zorggroep. Omdat Rivas geen jeugdzorg meer levert, stond het gebouw leeg en verzorgde Ad Hoc het leegstandsbeheer. Rivas blijft eigenaar van het pand.

College tevreden over duidelijke afspraken met COA
Coördinerend wethouder vluchtelingenopvang Arno Janssen is tevreden over de gemaakte afspraken met COA en Rivas Zorggroep: "Als college willen we met deze tijdelijke opvang van minderjarige asielzoekers evenredig bijdragen aan de opvang van vluchtelingen in Nederland. Net zoals we ook voldoende zorg en aandacht besteden aan andere kwetsbare inwoners in Papendrecht. De inzet van dit gebouw past binnen de heldere uitgangspunten die we recent hebben geformuleerd waar vluchtelingenopvang in de gemeente aan moet voldoen. Dat betekent: passend bij de schaal van Papendrecht, géén nadelige effecten op de lokale woningmarkt en op huidige woningzoekenden, en minimale impact op de gemeentelijke financiën. Ook moet de opvanglocatie passen in de bestaande omgeving en moeten omwonenden er zorgvuldig bij betrokken worden."

Om wat voor vluchtelingen gaat het straks?
Omdat de eerste asielzoekers pas over ongeveer 5 maanden hier gehuisvest zullen worden, is dat nog niet duidelijk. De recente ervaring van het COA leert dat het gaat om minderjarige oorlogsvluchtelingen uit met name Syrië, Afghanistan en Eritrea. Zij zijn zonder ouders of andere begeleiders in Nederland aangekomen en hebben hier asiel aangevraagd. Het gaat dan straks om jongeren van 14 tot 18 jaar. Zodra minderjarige asielzoekers 18 jaar zijn, worden ze op een regulier asielzoekerscentrum (azc) opgevangen.

Hoe is dit tot stand gekomen?
Door een combinatie van factoren is het afgelopen jaar een ernstige opvangcrisis ontstaan. Daarom heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) eind augustus jl. een voor het hele land geldende afspraak met het Rijk gemaakt; bedoeld om daarmee per direct de enorme druk van vluchtelingen op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

De gemeente heeft  in het kader van een locatieverkenning voor mogelijke asielopvang eerder dit jaar de Rivas Zorggroep uit Gorinchem benaderd om te kijken of het gebouw aan de Seringenstraat 16 geschikt zou kunnen zijn voor de tijdelijke opvang van asielzoekers. Na een positieve reactie van hen, heeft de gemeente contact gezocht met het COA.

Het gebruik van het gebouw voor asielopvang is toegestaan, omdat dat in overeenstemming is met de bestemming van het pand. Zodra er in de afgelopen periode meer duidelijkheid was over de afspraken tussen de gemeente en het COA, en beide partijen deze afspraken hebben vastgelegd in een concept bestuursakkoord, heeft het college raadsleden de gelegenheid gegeven om -via een zogenaamde wensen- en bedenkingenprocedure- opmerkingen en adviezen mee te geven. Het college heeft deze meegenomen in het definitieve bestuursakkoord en heeft hier gisteren unaniem mee ingestemd.

Wie is straks waarvoor verantwoordelijk?
De gemeente heeft een wettelijke taak als het straks gaat om het organiseren van (voltijds) onderwijs en dagbesteding. Het COA zorgt er dan voor dat er 24 uur per dag professionele jeugdbegeleiders aanwezig zijn. Ook zorgt het COA voor huisregels, permanente beveiliging en duidelijke afspraken over het verwachte gedrag van de jongeren. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat de opvang van minderjarige asielzoekers doorgaans zonder noemenswaardige problemen verloopt. Dit biedt geen garanties, maar het COA en de gemeente zetten zich maximaal in om de opvang rustig en zorgvuldig te laten plaatsvinden.

Waar kunnen omwonenden en andere betrokkenen terecht voor meer informatie?

De gemeente en het COA willen omwonenden en ondernemers en maatschappelijke organisaties in de buurt zo goed mogelijke informeren en waar mogelijk betrekken bij de opvang. Bij de opvang wordt daarom zoveel als mogelijk rekening houden met de belangen van de direct omwonenden en andere inwoners.
Daarom gaan de gemeente en het COA het volgende organiseren:

  • Een informatiebijeenkomst voor omwonenden en ondernemers en maatschappelijke organisaties in de buurt. Voor deze inloopbijeenkomst zijn persoonlijke uitnodigingen naar de buurt verstuurd.
  • Wanneer het gebouw aan de Seringenstraat 16 verbouwd is en gereed is voor de huisvesting van minderjarige asielzoekers, zullen wij dit tijdig en zorgvuldig vooraf aan omwonenden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen laten weten. En zullen wij het gebouw ook openstellen voor de buurt om er een kijkje te kunnen nemen.
  • Antwoorden op veel gestelde vragen staan vanaf 2 november op de website van de gemeente, www.papendrecht.nl/asielopvang. Deze vragenlijst wordt steeds aangevuld met actuele vragen en antwoorden.
  • Ook het volledige bestuursakkoord tussen de gemeente en het COA staat op de website van de gemeente.
  • Inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen vragen en reacties naar het COA sturen via het e-mailadres: info@coa.nl
  • Het COA is op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via hun telefonische informatielijn: 088 - 715.7000

De informatieavond is op dinsdag 8 november tussen 18:30 en 21:30 uur in het kerkgebouw Ons Lieve Vrouwe parochie aan de Seringenstraat 27.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.