Gemeente Papendrecht moet uitbreiding woonwagenstandplaatsen faciliteren

29 maart 2023 • 13:26 door Hans Huisman
Gemeente Papendrecht moet uitbreiding woonwagenstandplaatsen faciliteren

PAPENDRECHT - Papendrecht heeft binnen de gemeentegrenzen twee kleine woonwagenkampen, namelijk aan de Randweg en aan de Amberdreef.

Nadat in 1999 de Woonwagenwet was ingetrokken, hanteerde de gemeente Papendrecht het beleid om woonwagenstandplaatsen af te bouwen, dus een uitsterfconstructie. Inmiddels blijkt dit niet in overeenstemming te zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Algemene wet gelijke behandeling.

De overheid heeft namelijk een inspanningsverplichting om te voorzien in adequate huisvesting, waarbij rekening wordt gehouden met de erkende specifieke wooncultuur van woonwagenbewoners.
Het is hierbij niet geoorloofd om het aantal standplaatsen af te bouwen of niet uit te breiden, als er sprake is van een duidelijke behoefte vanuit de woonwagenbewoner.
Verder dient de behoefte aan standplaatsen en woonwagens te worden geïnventariseerd. Als hieruit een aantoonbare behoefte naar voren komt, moet het woonwagen- en standplaatsenbeleid zodanig worden vormgegeven dat het voor een woonwagenbewoner binnen een redelijke termijn mogelijk is om voor een standplaats in aanmerking te komen.

Het betreft een complex vraagstuk: de gemeente is aan zet ruimte te vinden voor een relatief kleine doelgroep met een groot ruimtebeslag – afgezet tegen de vele andere woningbouwopgaven die onze gemeente kent én het gebrek aan uitbreidingslocaties.

Het college van B&W heeft daarom opdracht gegeven om een verdiepend locatie onderzoek te doen, waarbij gekeken wordt naar de ruimtelijke inpassing alsook de financiële en maatschappelijke haalbaarheid. De uitkomst van het onderzoek (de haalbaarheidsstudie) zal ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.