Gemeenteraad Papendrecht keurt recycletarief voor afvalinzameling goed

08 december 2023 • 11:31 door Hans Huisman
Gemeenteraad Papendrecht keurt recycletarief voor afvalinzameling goed

PAPENDRECHT - De nieuwe afvalstoffenverordening is in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 7 december vastgesteld. Met de invoering van omgekeerd inzamelen dit jaar en het invoeren van het recycletarief per 1 januari 2024 is het nodig om de verordening en het uitvoeringsbesluit hierop aan te passen. De grootste wijzigen zijn restafval op afstand en voor de hoogbouw invoering van gescheiden GFT, plastic en
papierinzameling. Met ingang van 1 januari 2024 wordt voor al het restafval een tarief geheven met als doel meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval (verbanding).

Chruis Grimmius (GroenLinks) gaf aan dat nog niet overal in Papendrecht containers beschikbaar zijn en wilde weten of dit nog voor 1 januari 2024 wordt geregeld. Wethouder Kosten bevestigde dat dit inderdaad het geval zal zijn.

Ruud Lammers (OP) gaf aan dat hij bang is dat er meer zwerfafval naast de containers komt te staan als men voor het restafval met gaan betalen. Ook is hij bang voor vermening van restafval met het gescheiden afval. Verder ziet hij geen evenredige verdeling van de lasten tussen de verschillende soorten huishoudens (1-persoons-, 2-persoons- of meerpersoonshuishoudens).
De fractie OP diende daarom een amendement in om een jaarlijks vast tarief aan afvalstoffen-heffing in te stellen, waarbij tegelijkertijd de storting van zakken restafval met de pasjes kosteloos is.

Ardjan Boersma (SGP) was uiterst kritisch over het amendement van Onafhankelijk Papendrecht. ‘’OP heeft altijd voor het nieuwe afvalbeleid gestemd, inclusief de tariefprikkel die nu ingevoerd gaat worden. Dit amendement wil de oude situatie behouden. OP is dus opeens 180 graden gedraaid. Daarbij komt dat in het voorstel van OP huishoudens van 3 of meer personen een vast tarief van € 686 zouden moeten betalen. In het voorstel van het college is het eindbedrag voor die meerpersoonshuishouden € 506. In het voorstel van OP worden Papendrechtse gezinnen dus enorm extra belast en dat vinden wij onverantwoord.’’

Het amendement van OP werd verworpen met 3 stemmen voor (OP) en 17 stemmen tegen.

GroenLinks, PvdA en D66 waren van mening van de voorgestelde tarieven betekenen dat eenpersoonshuishoudens verhoudingsgewijs meer gaan betalen voor hun afval dan tweepersoons- of meerpersoonshuishoudens. Daarom dienden zij een amendement in om de verdeling tussen de verschillende soorten huishoudens aan te passen.
In dat geval gaan 1-persoonshuishoudens qua vaste kosten van € 290 naar € 264 per jaar, 2-persoonshuishoudens qua vaste kosten van € 312 naar € 309 per jaar en meerpersoonshuishoudens qua vaste kosten van € 360 naar € 389 euro per jaar.

Dit amendement werd verworpen met 4 stemmen voor (GroenLinks, PvdA en D66) en 16 stemmen tegen.

De verordening zelf werd aangenomen met 19 stemmen voor en 1 stem tegen.

Uiteindelijk heeft de gemeenteraad dus het volgende besloten:
Het vaste tarief daalt per 1 januari 2024 gemiddeld met ongeveer 12% per jaar:
- 1 persoons huishoudens (tarief daalt van € 309 naar € 290)
- 2 persoons huishoudens (tarief daalt van € 360 naar € 312)
- Huishoudens met 3 of meer personen (tarief daalt van € 432 naar € 360)

Maar hier bovenop komt er een variabel tarief van € 1,50 per zak van maximaal 60 liter en € 0,75 per zak van maximaal 30 liter.

Huishoudens die hun afval goed scheiden en dus weinig restafval hebben, gaan er waarschijnlijk financieel op vooruit, maar huishoudens die veel restafval hebben, gaan waarschijnlijk meer per jaar betalen.

In de nieuwe verordening wordt ook invulling gegeven aan de motie voor de invoering van de ja-ja sticker. Deze sticker is een middel tegen ongeadresseerd drukwerk. Zonder een sticker krijg je geen ongeadresseerd drukwerk (reclamefolders) meer, alleen nog het huis-aan-huisblad Het Kontakt editie Klaroen.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.