zaterdag 16 oktober 2021

Alles over Papendrecht

Archieffoto

College B&W: "Er is geen rattenoverlast in Papendrecht"

7 mei 2021 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Op 16 maart 2021 gaf de fractie Onafhankelijk Papendrecht (OP) aan dat er bij hun klachten zijn binnengekomen over ratten in Papendrecht.

Om deze reden heeft OP vragen gesteld aan het college van B&W, waar onlangs een reactie op is gekomen.

Op de vraag "Is er volgens het college sprake van rattenoverlast in Papendrecht?" geeft het college kortweg als antwoord: "Nee".

De vervolgvraag was: "Zo nee, hoe verklaart u de toename van meldingen, zonder dat u stelt dat deze door de inspanningen van Onafhankelijk Papendrecht komen?".

Het college geeft als reactie: "Het beeld is wisselend en gespreid. Zowel regionaal als landelijk wordt een toename van meldingen en bijbehorende inzet bevestigd. Het verbod op de toepassing van gif per 1 januari 2020 wordt genoemd als reden voor de toename."

Verder geeft het college aan: "Met de huidige werkwijze en bemensing bij HVC kan goed gereageerd worden op de meldingen van bewoners. De inzet die dat vraagt is in het algemeen een deeltaak van medewerkers waardoor flexibele inzet mogelijk is. In het algemeen is hiervoor geen extra inhuur nodig."

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!