vrijdag 21 januari 2022

Alles over Papendrecht

College B&W: Papendrechtpas is nu niet aan de orde

4 november 2021 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - Op 5 oktober 2021 is door de OP-fractie een artikel 40 vraag gesteld over een mogelijke invoering van de Papendrechtpas.

Ruud Lammers gaf aan: "Is het College van plan, in navolging van Dordrecht, een Papendrechtpas in het leven te roepen? Wilt u bij de beantwoording de inhoud van mijn column zo veel als mogelijk betrekken?

Op 3 november 2021 gaf het college van B&W als reactie: "Bij de recente ombuigingsoperatie is besloten te bezuinigen op de vrijwilligerspas. Voor nadere motivering betreffende dit thema verwijzen we u naar de Kaderbrief 2022-2026. Hoewel de Dordtpas een bredere doelgroep betreft, zien we geen aanleiding om op dit moment een dergelijke pas in het leven te roepen. Wij blijven de ontwikkelingen rondom de Dordtpas uiteraard wel met belangstelling volgen."

Ruud Lammers baalt stevig van dit antwoord, omdat hij al jaren pleit voor een Papendrechtpas: "Een gemiste kans voor de inwoners van onze gemeente. Mag ik even een emmertje?"

Deel dit bericht met je vrienden!