woensdag 12 mei 2021

Alles over Papendrecht

Archieffoto gemeenteraad

Gemeente Papendrecht presenteert extra mogelijke bezuinigingen

15 april 2021 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - De gemeente Papendrecht moet de komende jaren flink bezuinigen, omdat de structurele uitgaven ieder jaar hoger zijn dan de structurele inkomsten.

Een externe deskundige van Deloitte heeft dit ook na onderzoek bevestigd.

In september 2020 had de gemeente al een flinke lijst aangelegd met 182 punten, maar het bleek dat er nog te weinig keuze was. Nu heeft de gemeente een extra lijst met bezuinigingsopties aangelegd, die de gemeente vandaag heeft gepresenteerd. Het is duidelijk dat er geen heilige huisjes zijn, alle mogelijkheden staan open. Naast de bezuinigingsopties zijn er ook een aantal opties om meer geld binnen te halen, zoals het verkopen van de Luigies collectie, het verhuren van een deel van het gemeentehuis en ander gemeentelijk vastgoed en concessies uitgeven voor laadpalen.

De extra lijst kunt u hieronder vinden.

Op dit moment staat nog niets vast omtrent de noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen. De politieke afwegingen van alle ombuigingsvoorstellen zal plaatsvinden in de behandeling van de Kaderbrief 2022 - 2025. De Kaderbrief wordt begin in juni bij de raad aangeboden en begin juli tijdens de raadsvergadering besproken.

Totaaloverzicht uit te werken separate ombuigingsmogelijkheden
Oktober 2020: uit te werken mogelijkheden uit ombuigingscatalogus

 • Meer gebruik modelverordeningen VNG
 • 32 - urige werkweek i.g.v. nieuwe medewerkers
 • Verlaging representatiebudget college
 • Verlaging budget arbeidsvoorwaarden
 • Verlaging budget personeelsfeesten
 • Verminderen onderhoud groen
 • Efficiencymaatregelen onderhoud wegen
 • Efficiencymaatregelen onderhoud openbare verlichting
 • Kwaliteitsniveau onderhoud begraafplaatsen
 • Reclameborden langs N3
 • Slimmer omgaan met energieverbruik gemeentehuis
 • Huur werkplaats Coornhertstraat 6 laten vervallen
 • Leges visvergunningen verhogen met meer dan inflatie
 • Leges publieksbalie verhogen met meer dan inflatie (parkeren)
 • Minder budget nieuw beleid
 • Stelpost loon- en prijsstijging verbonden partijen vanaf 2023 o.b.v. gewogen gemiddelden.
 • Concessies uitgeven voor laadpalen
 • Ontwikkelwinst uit de grondexploitatie inzetten ter dekking exploitatie uitgaven
 • Multifunctionelere accommodaties (meerdere functies bij elkaar onderbrengen)
 • Verlagen budget breedtesportimpuls
 • Verkopen/ teruggeven kunst (Luigies collectie)
 • Sportstimulering afschaffen
 • Bundeling sportactiviteiten
 • Suppord stoppen, uitbesteden of zonder locatie uitvoeren jeugd en jongerenwerk
 • Verlaging Investeringskrediet De Viermaster
 • Verlagen stelpost volumeontwikkeling SDD
 • Inzetten reserve taakmutaties
 • Budget organisatieontwikkeling verlagen
 • Meer regionaal doorpakken en minder maatwerk
 • Stoppen met actieve rol in Alblasserwaard
 • Parkeertarieven vergunningen omhoog op straat en garages
 • Toeristenbelasting verhogen met € 0,10 t.g.v. promotie Papendrecht
 • Veiligheidsavonden eens per twee jaar
 • Minder regels, minder handhaven
 • Versoberen programma duurzaamheid
 • Versoberen programma participatie
 • Verminderen uren bewegingsonderwijs Oostpolderhal
 • Strategisch vastgoedbeheer (Verkoop of verhuur)

Februari 2021: Aanvullend uit te werken mogelijkheden uit eerdere ombuigingscatalogus 2020

 • Taakstelling op groen
 • Taakstelling op wegen
 • Taakstelling omgevingsdienst OZHZ
 • Taakstelling Veiligheidsregio ZHZ
 • Herfinanciering leningen (aanvullend op eerdere herfinanciering 2020)
 • Onderzoek kinderboerderij
 • Regionale Projecten Portfolio (RPP) verlagen vanaf 2023
 • Onderzoek mogelijkheden verhuur gedeelte gemeentehuis
 • Stoppen of versoberen nieuw beleid
 • Onderzoek verdere versobering programma duurzaamheid

Februari 2021: Aanvullend nieuw uit te werken ombuigingsmogelijkheden

 • Versoberen budget Klimaatadaptatie
 • Taakstelling organisatie
 • Taakstelling taakveld Verkeer en Vervoer
 • Taakstelling taakveld Economie
 • Taakstelling taakveld Sport (inclusief mogelijkheid verhogen tarieven)
 • Materieel gemeentewerf (lease/koop/anders)

Zie ook:

Lees meer over:

bezuinigingen
Deel dit bericht met je vrienden!