Thursday 23 September 2021

Alles over Papendrecht

Foto: Richard van Hoek

Gemeente realiseert watercompensatie tussen Molenpad en Spinbolmolen

12 december 2020 (door Hans Huisman)

PAPENDRECHT - De rijksweg A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht kent veel filevorming tijdens de spitsperioden. Om de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht te verbeteren, voegt Rijkswaterstaat binnen de bestaande geluidschermen in beide richtingen een rijstrook toe.

Om dit extra verhard oppervlak te compenseren moet er watercompensatie van 1309 m² worden gerealiseerd in de gemeente Papendrecht. Van Rijkswaterstaat ontvangt de gemeente subsidie om die extra verharding te compenseren met meer open water. De gemeente heeft hiervoor een gedeelte van het perceel tussen het Molenpad en de Spinbolmolen aangewezen.

Aan de wateropgave wordt voldaan door het vergraven van de bestaande watergang langs het Molenpad en het aanleggen van een natuurvriendelijke oever. Hier kunt u het ontwerp van de watercompensatie inzien. In de linker viewport is de huidige situatie weergegeven, in de rechter viewport het ontwerp van de toekomstige situatie.  Het perceel wordt opnieuw ingezaaid met een gras- en bloemenzaad mix zodat de biodiversiteit gestimuleerd wordt. Over het perceel wordt een wandelpad aangebracht voor recreatief gebruik. De schapen die nu op het perceel lopen worden verplaatst naar een ander grasland binnen de gemeente.

In deze laatste periode van het jaar leggen we meerdere natuurvriendelijke oevers aan binnen de gemeente. Deze natuurvriendelijke oevers worden met behulp van subsidie van Rijkswaterstaat en de Provincie aangelegd, waarbij de groenzone aantrekkelijker ingericht wordt voor planten, dieren en mensen.

In totaal worden op drie locaties natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het gaat om ongeveer 2.700m2 extra water wat hiermee wordt gecreëerd, en wordt benut om de biodiversiteit binnen de gemeente te vergroten. In november zijn de werkzaamheden langs het fietspad N3 uitgevoerd. Op dit moment zijn de werkzaamheden bij het Molenpad en langs de Ary Scheffersingel in uitvoering.

Deel dit bericht met je vrienden!