maandag 6 december 2021

Alles over Papendrecht

Dierenopvang

Groeiende steun voor noodzakelijk extra structureel geld voor regionale dierenopvang Louter Bloemen

21 mei 2021 (door de redactie)

DRECHTSTEDEN -  De politiek heeft nog het laatste woord, maar er lijkt een groeiende steun te zijn om dierenopvang Louter Bloemen extra te steunen met geld.

Raadslid Chris Benschop (28) vroeg namens Groen Links Dordrecht aan het college van burgemeester en wethouders om Louter Bloemen extra financiele ondersteuning te gaan geven. De partij luidde de noodklok want door de coronatijd kwam er minder geld binnen.

Ook vijf andere gemeentes in de Drechtsteden, zoals Zwijndrecht, Papendrecht, Ambacht, Alblasserdam en Sliedrecht, zijn partij, want Louter Bloemen is ook voor die plaatsen de nabije dierenopvang.

Columnist Kees Thies van AD De Dordtenaar staat hier ook achter, zo blijkt vandaag in de krant. ,,Wat mij betreft mag de reguliere ondersteuning ook structureel worden verhoogd, want we hebben die opvang in deze regio gewoon keihard nodig."

Kees Thies schetst de situatie ook van de opvang: ,,Louterbloemen ontving de afgelopen maanden geen geld in het kader van de coronasteun. Dit simpelweg vanwege het feit dat de opvang – in eerste instantie vanwege een grootscheepse verbouwing – eigenlijk nauwelijks omzet draaide en die steun is gebaseerd op de omzet, die er nou juist nét even niet of nauwelijks was. Daarbij komt dat het bij Louterbloemen momenteel sowieso al een tijdje relatief rustig is. Dat komt omdat veel mensen daar in de afgelopen anderhalf jaar zomaar ineens een hond kwamen halen om het leven tijdens die ‘blijf-thuis-tijden’ nog enigszins op te fleuren en (da’s zomaar een vermoeden hoor) om die vermaledijde avondklok een beetje te kunnen omzeilen." 

Ik hoop dat de zes Drechtstedengemeenten die gebruikmaken van de diensten van deze opvang, die noodzaak inzien. Ik weet niet hoe ú erover denkt, maar als ik nou érgens belastinggeld voor over heb, dan is het wel voor deze instelling"

Doelstelling Louter Bloemen (info van de website)
Voor het gestalte geven aan haar missie en het uitdragen van haar visie is het essentieel dat Louterbloemen de bedrijfsactiviteiten en de huidige nieuwbouw/renovatie kan blijven bekostigen. De primaire doelstelling voor de jaren 2020-2022 is dan ook:

‘Consolidatie van de omzet en het rendement conform de meerjarige exploitatiebegroting.’

Louterbloemen heeft de afgelopen jaren geanticipeerd op de financiële consequenties van haar nieuwbouw/renovatie door o.a. in 2019 een 4-jarig DAEB-contract (met een optie voor nog eens 4 jaar) met de Drechtsteden af te sluiten in combinatie met een uitbreiding van het verzorgingsgebied en door meer asiel-gerelateerde taken op zich te nemen en continuerende samenwerkingen aan te gaan met zowel commerciële bedrijven als met (semi)overheidsinstellingen op het sociaal/maatschappelijk vlak.

Om omzet en rendement te consolideren kunnen een 5-tal subdoelstellingen voor de meest prominente aandachtsvelden gedefinieerd worden:

Gemeenten: Continuering van het contract met de Drechtsteden (2023-2026)
Dienstverlening: Consolidatie van lopende contracten met derden (2020-2023)
Fondsen: Het ontwikkelen van een meerjarige fondsenwervingsstrategie (2020)
Personeel: Heroriëntering van functies en verantwoordelijkheden (2020)
Vrijwilligers: Het ontwikkelen van een loyaliteitsprogramma (2020)
Beleidsplan
Zie Beleidsplan Dierenambulance Louterbloemen 2020-2022 (download).

Bestuur
De heer A.M. Reker (interim-Voorzitter)
Mevrouw C. Klootwijk – den Otter (Penningmeester)
Mevrouw M.W.M. van Aardenne (Secretaris)
De heer G. van den Brink (Bestuurslid)
De heer A.M Reker (Bestuurslid)

Beloning
Bestuursleden van Louterbloemen krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. Onkosten kunnen op verzoek wel vergoed worden en, indien een bestuurslid door het bestuur voor andere taken dan bestuurlijke taken wordt aangezocht, kan er sprake zijn van een marktconforme vergoeding zoals die ook betaald zou moeten worden bij het inhuren van externe specialisten en toeleveranciers.

Lees meer over:

kees thies louter bloemen
Deel dit bericht met je vrienden!